nieuws

Verkooptijd nieuwe woning met 10 procent gestegen

bouwbreed

den haag – De verkooptijd van nieuwe woningen is in het derde kwartaal van 2003 met 10 procent gestegen. In de laatste drie maanden van het jaar nam het aantal dagen dat gemiddeld nodig is om een woning te verkopen toe van 125 naar 137 dagen.

Dat blijkt uit de Monitor Nieuwe Woningen (MNW) die het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in samenwerking met een aantal brancheverenigingen opstelt.

Vooral eengezinswoningen verloren aan populariteit. De verkooptijd nam op die markt met 14 procent toe. Voor appartementen is de verkooptijd met ruim 2 procent gestegen. De gemiddelde verkoopprijs daalde in het laatste kwartaal van 2003 met 2 procent naar 251.700 euro.

In de provincie Zuid-Holland werden met 1.123 huizen de meeste eengezinswoningen aangeboden. De dichtbevolkte Randstad neem daarmee krap eenvijfde van de totale productie voor haar rekening.

Zeeland zorgde voor de laagste productie. Daar werden niet meer dan 89 nieuwe eengezinswoningen opgeleverd.

De MNW wordt elke drie maanden opgesteld op basis van gegevens die verstrekt worden door het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), de organisatie die de bouw van nieuwe woning garandeert en bij conflicten optreedt als arbiter. Daarnaast wordt elke drie maanden een enquête gehouden onder kopers van nieuwe woningen.

Het ministerie werkt samen met de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars Neprom, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en de lobbyclub van woningbouwcorporaties Aedes aan een huurwoningmodule die gebaseerd is op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels