nieuws

Regres sleept 43 bouwers voor rechter

bouwbreed

den haag – De Stichting Regres Bouwnijverheid start rechtszaken tegen 43 bouwbedrijven.

De stichting, die bouwfraudeclaims bundelt van 85 gemeenten, wil op die manier geld terughalen dat door illegale prijsafspraken te veel is betaald. De gemeenten starten in eerste instantie zes proefprocessen. Het gaat allen om infrastructurele werken. Als de zaken worden gewonnen, zullen op een later tijdstip nog meer gedingen aanhangig worden gemaakt, zo is bekendgemaakt.

Eerder diende de stichting Regres al honderden zaken in bij de Raad van Arbitrage. Dat was vooral uit angst dat ze haar kansen om verhaal te halen zou verspelen. Liever laten de gemeenten de civiele rechter de bouwfraude behandelen. Als die zich onbevoegd acht, worden de zaken alsnog door de Raad van Arbitrage behandeld.

De ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Defensie en Justitie maakten vorige week bekend vier proefprocessen te beginnen tegen de bouw.

Reageer op dit artikel