nieuws

Publiek-privaat strand op Canarische eilanden

bouwbreed

den haag – Alternatieve vormen van opdrachtverlening komen niet alleen in trek bij de Nederlandse overheid. Ook andere landen waaronder Spanje voeren projecten op deze manier uit. Een goed voorbeeld daarvan is een project voor aanleg van een zandstrand bij Puerto Rico op de Canarische eilanden.

Het plaatsje Puerto Rico op Gran Canaria, het grootste eiland van de Canarische eilanden is in de jaren tachtig ontwikkeld als toeristenplaats. Appartementen zijn als zwaluwnesten tegen de berghellingen aangebouwd. Prachtig schoon en helder water en circa 300 dagen zon per jaar. Toch bleek de omgeving minder aantrekkelijk voor toeristen dan gedacht. Er was namelijk geen zandstrand.

Het stadsbestuur beschikte echter niet over voldoende financiën om het project te realiseren. Lokale aannemers bedachten een oplossing voor de aanleg van een kunstmatig strand door middel van publiek private samenwerking.

Samen met een projectontwikkelaar zijn plannen gemaakt om het project te realiseren. Deze bestonden uit de aanleg van een wandelboulevard aan de buitenzijde van de berghellingen. Hiermee zou het aan te leggen zandstrand, Playa Amadorus, worden verbonden worden met het winkelcentrum van Puerto Rico. Toeristen uit de nabijgelegen hotels zouden het strand en het winkelcentrum wandelend kunnen bereiken.

Wandelboulevard

Het stadsbestuur stelde als bindende voorwaarde dat ze het strand en de openbare voorzieningen zelf zouden beheren. Hierdoor worden inkomsten gegenereerd, kunnen ook lokale bewoners gebruik maken van de faciliteiten en wordt de veiligheid op de juiste wijze gehandhaafd. Na het nodige overleg en de aanvraag van de vergunningen is met het project gerealiseerd.

In het ontwerp is rekening gehouden met zware golfaanval vanuit het westen. Vooral in het voorjaar ondervindt de Amodorusbaai met het nieuwe zandstrand daarvan de invloed. Om het strand hiertegen te beschermen zijn golfbrekers aangelegd.

Een wandelboulevard langs de rotskust zorgt voor een goede verbinding van het strand met het centrum van Puerto Rico. Vanaf deze boulevard heeft men een goed uitzicht over de Atlantische oceaan.

Het materiaal dat bij de aanleg van deze terrasvormige wandelboulevard vrijkwam is toegepast voor de aanleg van de golfbrekers. De fijne breuksteen werd gebruikt als kernmateriaal, de grote brokken steen (3-6) ton als toplaag.

Om de bereikbaarheid vanuit plaatsen in de omgeving te verbeteren is een aantal aansluitende wegen aangelegd. Er is ook gedacht aan goede faciliteiten voor bussen en taxi�s. Het strand is bovendien per (huur)-auto ook goed te bereiken. Langs het strand is een groot aantal winkels en openbare voorzieningen gerealiseerd, die door de projectontwikkelaar worden verhuurd.

Hoewel mer-rapportages in Spanje minder zwaar worden aangezet dan in Nederland, heeft het enige tijd geduurd voordat de lokale overheid de benodigde vergunningen verstrekte. Vooral het winnen van het koraalzand afkomstig van een zandbank voor de kust van Maspalomas leverde de nodige bezwaren op.

Het project is inmiddels gerealiseerd. Voor het stadsbestuur is het project een succes. Niet alleen is de omgeving voor toeristen weer aantrekkelijk geworden, ook de verhuur van de strandstoelen – door het stadsbestuur – blijkt een goede bron van inkomsten.

Ook bij de kustontwikkeling van Nederland kan publiek-private samenwerking een belangrijke rol spelen. De Nederlandse overheid heeft te maken met krimpende budgetten en hogere kosten voor het beheer van de kustlijn. Bij de aanleg van nieuwe kustprojecten zijn er behalve de aanleg van voorzieningen voor natuurcompensatie ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie.

Vooral bij de inrichting van een nieuw strand kan voor particuliere financiering gekozen worden in ruil voor bijvoorbeeld parkeerinkomsten, verhuur van winkels of overdekte evenementen. Hierdoor komt de kwaliteit van de voorzieningen op een hoger peil zonder grote investeringen van de overheid.

Natuurgebieden

Als de maatschappelijke functies (zoals terreinbeheer en veiligheid) onder regie blijven van de gemeente zullen ook lokale bewoners gebruik kunnen blijven maken van de basisvoorzieningen. Natuurgebieden zouden na de aanleg kunnen worden toegevoegd aan het beheersareaal van de natuurbeschermingsorganisaties.

Reageer op dit artikel