nieuws

Provincie koppelt bouw huizen aan light-rail

bouwbreed

den haag – De provincie Zuid-Holland ziet ruimte voor de bouw van 23.000 woningen langs het traject van de Rijn-Gouwelijn tussen Leiden en Gouda. De huidige programmas van de gemeenten in de regio gaan uit van ongeveer 13.000 woningen. De extra bouwopgave kan worden uitgevoerd in de kernen, bij de haltes van de nieuwe lightrailverbinding.

In de ontwerp-ontwikkelingsvisie �De lijn, de Gouwe en de Oude Rijn� zetten Gedeputeerde Staten (GS) hun wensen voor het gebied uiteen. Met de suggestie van VROM-minister Dekker om meer te gaan bouwen in het Groene Hart is nog geen rekening gehouden. “Het is een discussiestuk, dit is de opvatting van de provincie”, laat een woordvoerder weten.

De extra ruimte om te bouwen geeft de gemeenten in het gebied wat lucht, zonder dat het idee van bescherming van het Groene Hart wordt verlaten.

De provincie meent niettemin dat deze ontwikkelingsvisie een stijlbreuk weerspiegelt in het denken over het gebied: van een “conserverend, restrictief beleid” naar een benadering “waarbij de kwaliteiten van het Groene Hart via ontwikkelingsplanologie vorm krijgen”.

“Dankzij deze integrale aanpak, kan een kwaliteitsimpuls aan het gebied worden gegeven.”

Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda zijn al bezig met de vernieuwing van hun stations- en centrumgebieden. Daar worden woningen gebouwd, kantoren en winkels. Ook in de andere plaatsen die de toekomstige lightrailverbinding aandoet, kunnen dergelijke plannen worden uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat de Rijn-Gouwelijn niet alleen een goede openbaarvervoerverbinding kan zijn, maar bij de stations ook kansen biedt voor de bouw van woningen, kantoren en diverse kleinschalige bedrijven.

“Vooral de bestaande kernen en dorpen kunnen hiervan profiteren, omdat voor verschillende bevolkingsgroepen woningen worden gebouwd.” Door verstedelijking rond de haltes wordt met name tegemoet gekomen aan de vraag naar ouderenhuisvesting.

Gekoppeld aan de bouwplannen, ziet de provincie Zuid-Holland kansen om het gebied aantrekkelijker te maken door aanleg van natuur- en recreatiegelegenheden.

Natuurgebieden

Voorbeelden zijn de ecologische zones die worden gerealiseerd in het kader van de Groenblauwe Slinger en de aanleg van het toekomstige bosgebied het Bentwoud. De Groenblauwe slinger is een ambitieus project voor het buitengebied langs de westelijke Randstad. Het Bentwoud verschijnt ten noorden van Zoetermeer.

Momenteel wordt bij wijze van experiment een lightrailverbinding onderhouden op de spoorlijn tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Over de definitieve aanleg van de Rijn-Gouwelijn tussen Gouda en Leiden en eventueel verder naar Katwijk, is nog geen beslissing genomen.

Reageer op dit artikel