nieuws

Nieuwe regel ondermijnt lenen bij bank

bouwbreed

den haag – Het wordt steeds moeilijker geld bij een bank te lenen. Internationale afspraken in de bankwereld dwingen de kredietverschaffers tot een strenger beleid.

In 2007 moeten de financiële instellingen volgens de nieuwe regels werken, maar banken zorgen ervoor dat ze nu hun zaakjes al op de orde hebben.

Volgens de nieuwe regels zijn banken verplicht bij elke lening die ze verstrekken een risicoanalyse te maken. Zo�n onderzoek wordt bij grote beursgenoteerde ondernemingen gedaan door internationale kredietbeoordelaars als Moody�s of Standard & Poor�s. Bij kleinere ondernemingen maken banken gebruik van een voorgeschreven model. Blijkt uit de berekeningen dat de aangevraagde lening een hoog risicoprofiel heeft door bijvoorbeeld een financieel zwakke positie van de onderneming, dan stijgt de rente. Wie goed in de slappe was zit heeft geluk. De kosten om te lenen worden dan relatief laag.

“Bij langer lopende leningen brengen banken hun kredietvoorwaarden nu al in overeenstemming met de nieuwe regels”, legt V. Thijssen van accountants- en adviesorganisatie Deloitte uit. Onderhandelen over een lening wordt hierdoor moeilijk. Want de cijfers bepalen de rentelasten, lange en vertrouwelijke relaties met een klant tellen hierbij veel minder meer mee. “Door �relationship banking� worden nog wel eens leningen geaccepteerd die eigenlijk niet rendabel zijn. Onder de nieuwe regels bepalen de cijfers voor een groot deel de kosten van de lening. Als het model zegt �singel B�, dan betekent dat gewoon een opslag van bijvoorbeeld 2 procent”.

Banken zitten volgens Thijssen bij het vaststellen van het rentetarief in een keurslijf. De sector heeft in 1988 voor het eerst in het Zwitserse Bazel internationale afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder leningen verstrekt worden. Op die manier wordt het voor financiële markten over de hele wereld mogelijk banken op hun kredietwaardigheid te toetsen. Het akkoord is inmiddels meer dan 10 jaar oud en toe aan vervanging. Daarom wordt momenteel aan een update gewerkt die in de volksmond bekendstaat als �Bazel II�.

Banken zijn volgens het eerste Bazels Kapitaalakkoord verplicht eigen vermogen te reserveren voor de financiële risico�s die ze lopen bij uitstaande leningen. Daarbij geldt voor elke lening hetzelfde percentage van 8 procent. Voor banken is die regeling al jaren een doorn in het oog. Leningen aan bijvoorbeeld het Brits-Nederlandse olieconcern Shell, dat van de kredietbeoordelaars het laagste risicoprofiel krijgt, hebben zo�n reserve helemaal niet nodig. Die kan veel lager zijn.

Bazel II maakt het mogelijk om te differentiëren. Voor leningen met een hoog risicoprofiel moet de reserve groot zijn. Bij kredieten aan een financieel gezien zeer betrouwbare ondernemingen wordt de buffer kleiner.

De flexibiliteit die hierdoor ontstaat stelt banken in staat veel efficiënter met hun vermogen om te gaan. In ruil voor de grotere vrijheid moeten banken de risico�s die ze via hun leningen lopen in kaart brengen. Dat hoefde tot voor kort niet. De Nederlandse banken komen volgens Thijssen moeilijk onder deze eisen uit. “De Europese Unie neemt de afspraken die in Bazel gemaakt worden over.”

Wie niet voor verrassingen wil komen te staan moet volgens Thijssen met zijn bank praten. “De modellen die worden gebruikt geven onder andere inzicht in solvabiliteit, de omloopsnelheid van de voorraden en het eigen vermogen. Daarbij wordt rekening gehouden met de branche waarin het bedrijf actief is. Wil je problemen voorkomen, dan zul je moeten achterhalen hoe de bank op basis van de standaard risicoberekening over je denkt”.

Reageer op dit artikel