nieuws

MKB: Houd grens voor arbeidsmigranten open

bouwbreed

delft – MKB Nederland vindt dat migranten onbelemmerd toegang moeten krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voorzitter L. Hermans van de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf zei dat tijdens de presentatie van de MKB-Industriemonitor.

De bestuurder is bang dat anders veel banen verdwijnen. Steeds meer werkgelegenheid gaat naar Oost-Europa of andere landen waar de loonkosten lager zijn dan in Nederland. Hermans denkt dat deze banen behouden kunnen blijven als mensen uit bijvoorbeeld Polen onbelemmerd aan de slag kunnen. “We moeten het paard niet achter de wagen spannen door ondernemers met hoge arbeidskosten naar de veel goedkopere Oost-Europese landen te jagen.”

Volgens de Industriemonitor heeft 7 procent van de ondernemingen in de sector de productieactiviteiten of delen daarvan naar het buitenland verplaatst. Ongeveer eenzelfde aantal ondernemingen heeft plannen hiervoor.

De toetreding van landen als Polen en Tsjechië tot de Europese Unie maakt het voor mensen uit Oost-Europa mogelijk legaal in Nederland te werken. Hoewel geen overgangsregeling geldt, gaan uit angst voor concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt hiervoor steeds meer stemmen op in zowel de Tweede Kamer als het kabinet. Naar verwachting wordt deze of volgende week over de kwestie beslist. Arbeidsmigranten zorgen volgens Hermans voor een flexibele arbeidsmarkt. Ondernemers hebben die nodig in de concurrentieslag met het buitenland. De Nederlandse regels aanpassen is volgens MKB Nederland ook een optie, maar voorstellen op dat gebied van het midden- en kleinbedrijf zijn steeds afgeketst.

Met arbeidskrachten uit andere Europese landen wil het mkb ook het tekort aan vakmensen aanvullen. Eenderde van de ondernemingen heeft grote moeite met het vinden van goed opgeleid personeel. Daarbij gaat het met name om technische medewerkers. Volgens de monitor zou één op de zes ondernemers overwegen in het buitenland geschikte mensen te zoeken.

�s Lands industrie-ondernemers zijn weer een beetje bijgekomen van het zeer slechte jaar 2003. Voor het komende jaar rekenen zij voorzichtig op winst. W. Boonstra van de Rabobank, die in samenwerking met MKB Nederland de industriemonitor samenstelt, is kritisch over het optimisme. “De winst is in 2004 grotendeels te danken aan kostenbesparingen zoals het afstoten van personeel en een scherper inkoopbeleid.”

De onderzoeker van de Rabobank maakt zich zorgen over ontwikkelingen in de VS, �s werelds grootste economie. “Er is daar sprake van enig herstel, maar dat lijkt een beetje kunstmatig. Het land heeft enorme tekorten op de overheidsbegroting. Wij verwachten dat de Amerikaanse economie, en daarmee de wereldeconomie, daarom in de loop van het jaar alweer aan kracht verliest”.

De onzekere ontwikkelingen in het buitenland, waar het mkb-bedrijf sterk van afhankelijk is, maken het moeilijk voorspellingen te doen. “Herstel is een dubbeltje op zijn kant”, schrijven MKB Nederland en de Rabobank in het rapport. Door de onzekerheid staan 63.000 banen op de tocht in de Nederlands Industriesector. Twee keer zo veel als vorig jaar.

Reageer op dit artikel