nieuws

Industrie te laks met arboregels

bouwbreed

den haag – De betonindustrie, asfaltproducenten en zandwinningsbedrijven beschermen hun werknemers volstrekt onvoldoende tegen fysiek zware arbeid, schadelijke stoffen en herrie van machines.

Dat staat in een vernietigend rapport van de Arbeidsinspectie over de arbeidsomstandigheden in de sector bouwmaterialen en grondstoffenwinning. “Bedrijven pakken arbozaken niet structureel op, ondanks investeringen van brancheorganisaties in voorlichting en instrumenten voor veilig werken.”

De Arbeidsinspectie komt tot die conclusie na controles bij 120 bedrijven uit de branche. De waakhond van de arbeidsomstandigheden constateerde tijdens die inspecties 244 overtredingen van de Arbowet. Dat leidde tot zes boetes en één stillegging. Ruim de helft van alle overtredingen had betrekking op de drie grootste ziekmakers in de sector: lichamelijke belasting, geluid en blootstelling aan kwarts.

Met betrekking tot de fysieke belasting van werknemers wordt geconcludeerd dat maatregelen tegen tillen, duwen en trekken “nog steeds onvoldoende terug zijn te vinden” in het beleid van de bedrijven. “Beschrijvingen blijven summier en oplossingsrichtingen worden nog niet aangegeven, laat staan dat het leidt tot een effectieve aanpak.”

Veel te vaak wordt volgens de Arbeidsinspectie “maar aangenomen” dat het geluidsniveau op de werkplaats beneden de wettelijke grenzen blijft. “Men meet het geluidsniveau niet concreet. Dit is de bedrijven te verwijten, aangezien de brancheorganisaties hierover veel ondersteuning bieden.”

Hetzelfde geldt voor de blootstelling aan kwarts, aldus de inspectiedienst. “Met de beoordeling van blootstelling aan kwarts is het nog steeds slecht gesteld”, staat in het rapport. En: “Bij onderhoud- en reparatiewerk en vegen rondom productielijnen wordt nauwelijks gemeten of werknemers worden blootgesteld aan kwarts.” Vooral de asfaltbranche onderneemt volgens de Arbeidsinspectie nog te weinig om de kwartsbelasting in kaart te brengen.

Geïnvesteerd

De resultaten van het onderzoek noemt de Arbeidsinspectie teleurstellend. “De brancheorganisaties hebben de laatste jaren geïnvesteerd in betere arbeidsomstandigheden. Het beschikbaar stellen van instrumenten heeft echter weinig zin als er vervolgens weinig gebruik van wordt gemaakt. Er moet blijkbaar nog heel wat zendingswerk worden verricht.”

De Arbeidsinspectie heeft inmiddels nieuwe controles aangekondigd in de sector bouwmaterialen (productie van beton, mortel, asfalt, glas, gips) en grondstoffenwinning (zand, grind, klei). “Inspecties werken toch dwingender dan de nog vrijblijvende ondersteuning vanuit de brancheorganisaties.”

Reageer op dit artikel