nieuws

Docenten bouwtechniek massaal naar bijscholing

bouwbreed Premium

gouda – Ruim honderd vmbo-docenten bouwtechniek hebben sinds eind vorig jaar een driedaagse cursus gevolgd op het gebied van arbeidsomstandigheden.

De bijscholing is ontwikkeld door de stichting Hout en Meubel in samenwerking met het Platform Vmbo Bouwtechniek. Daarnaast heeft ook Gildevaart, Instituut voor Bedrijfs en Vakopleidingen uit Nieuwegein, een bijscholingscursus ontwikkeld.

De opleidingen staan open voor alle vmbo-leraren bouwtechniek en besteden onder meer aandacht aan veilig werken binnen de klaslokalen van technische scholen. De belangstelling voor de cursussen is groot. Bovendien beschikken afdelingen bouwtechniek van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) sinds kort over arbo-checklisten aan de hand waarvan ze de veiligheid in hun lokalen in kaart kunnen brengen.

Dat zegt W. Verhoog, landelijk coördinator bouwtechniek van het platform. Hij reageert daarmee op het onlangs door de Arbeidsinspectie gepubliceerde eindverslag van het Inspectieproject Technieklokalen. Het rapport schetst een uiterst negatief beeld van de veiligheid tijdens de lessen bouwtechniek. Bij een onderzoek onder 116 vmbo-scholen werden vijfhonderd overtredingen geconstateerd.

Het Platform Vmbo Bouwtechniek bestaat uit zes regionale netwerken waarin de docenten van 250 vmbo-scholen zijn verenigd. Gezamenlijk werken ze aan verbetering van het bouwtechnisch onderwijs.

Volgens Verhoog is er geen reden tot ongerustheid. “Ik ben blij met het rapport, omdat nu duidelijk op papier staat wat er moet worden verbeterd. Het aanbrengen van die verbeteringen is niet alleen een taak van docenten, maar ook van schoolbesturen en de overheid.”

Verhoog zegt dat het rapport voor hem geen verrassingen inhield. “We waren al op de hoogte van de situatie omdat Arbouw voor ons al een inventarisatie had gemaakt van knelpunten binnen het onderwijs in bouwtechniek.”

Checklisten om knelpunten te inventariseren zijn een hulpmiddel om orde op zaken te stellen, vindt Verhoog. En ook bijscholingscursussen waar aandacht wordt besteed aan onder meer het werken met machines en de veiligheid binnen de praktijkruimten, bieden soelaas voor de problemen die de Arbeidsinspectie signaleerde.

Hij tekent daarbij aan dat veel van de door de Arbeidsinspectie genoteerde mankementen zijn terug te voeren op vernieuwingen binnen het onderwijs. Doordat het vmbo sterk is veranderd de afgelopen jaren, hebben docenten er vaak taken bij gekregen die ze daarvoor niet hadden en bestaat er bij leraren veel onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag binnen het klaslokaal.

Onduidelijk

Leraren bouwtechniek blijken veelal niet op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving die geldt voor het technisch onderwijs. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of leerlingen die met een lintzaag moeten werken, vallen onder de arbowetgeving van het ministerie van Sociale Zaken of onder de onderwijswetgeving. Daardoor is het voor veel leraren ook de vraag wat ze hun leerlingen nu wel of niet mogen laten doen. “We werken eraan om de problemen weg te werken”, aldus Verhoog.

A. Willems, woordvoerder van opleidingsinstituut Gildevaart, bevestigt het. “Het is in ieders belang dat leerlingen hun opleiding afronden zonder dat ze hun vingers kwijtraken of anderszins beschadigd raken. We doen er dan ook alles aan om de veiligheid binnen de technieklokalen optimaal te maken.”

Reageer op dit artikel