nieuws

Campagne moet meerwaarde van KOMO-certificatie verduidelijken

bouwbreed

scheveningen – De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft het afgelopen jaar een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de KOMO-certificatiesystematiek. Een promotiecampagne gaat de meerwaarde van de KOMO-systematiek duidelijk maken.

Dit stelde gen.maj.(b.d.) J.J. de Vos, voorzitter van SBK, gisteren op de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting. De woorden van de voorzitter stonden in het teken van het onthullen van de slogan voor de komende KOMO-promotiecampagne: �KOMO. Maatgevend voor de bouw�. De Stichting Bouwkwaliteit is het belangrijkste informatieloket voor zaken die de bouwkwaliteit in Nederland betreffen. De stichting verstrekt informatie over certificeren en attesteren van bouwproducten en is beheerder van het KOMO-keurmerk voor kwaliteit.

Grote waarde

Het bouwbedrijfsleven en de overheid blijven grote waarde hechten aan het gebruik van certificatie. De systematiek behoefde wel verbetering. Volgens De Vos heeft SBK daar in het afgelopen jaar veel aan bijgedragen. De eisen bij het totstandkomen van de beoordelingsrichtlijnen en de toekenning van certificaten zijn aangescherpt. Bovendien is er nu binnen het private stelsel een mogelijkheid gecreëerd om voor handhaving te zorgen.

Als niet aan de eisen wordt voldaan kan een boete worden opgelegd. Verder is de waarde van de certificaten verhoogd. De certificaten vermelden nu de werkelijk gemeten waarden van producten en de waarden die worden geëist. Dat heeft een meerwaarde voor de afnemers en voor de handhavende overheid.

Het bouwbedrijfsleven heeft zich vorig jaar uitgesproken voor het sterker uitdragen van de waarde van certificeren in de bouw. Vooral afnemers, toetsers en handhavers moeten beter geïnformeerd raken. Vorig jaar heeft SBK dit initiatief opgepakt en uitgewerkt. Dat is gedaan door de Stuurgroep-KOMO waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. De campagne met het motto �KOMO. Maatgevend voor de bouw� zal de meerwaarde van het KOMO-keurmerk dieper in het bouwproces verankeren.

Reageer op dit artikel