nieuws

Bouwradius en SBW sturen aan op snelle fusie

bouwbreed Premium

gouda – In de toekomst komt er één opleidingenorganisatie voor de bouw en de infra. Bouwradius en gww-pendant SBW onderzoeken nu samenwerking op weg naar een fusie.

De stichting Arbouw stoot intussen haar cursusactiviteiten af. Die gaan naar Bouwradius.

Medio dit jaar moet er als het aan de besturen van Bouwradius en SBW ligt duidelijkheid zijn. Dan willen de besturen weten of er organisatorisch en inhoudelijk voldoende overeenkomsten zijn om een fusie aan te gaan. De kans daarop is groot, omdat de minister van Onderwijs diezelfde samenwerking al wettelijk afdwingt voor de beide Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in de bouw.

Voor de bouw was dat aanleiding om de besturen van de opleidingsinstituten te vragen te kijken naar een volledig samengaan. Als het voor de wettelijke taken kan, waarom dan niet voor de bedrijfstakeigen en commerciële taken, zo is de redenering erachter.

De besturen van Bouwradius en SBW houden het erop dat aanleiding voor het onderzoek de beoogde kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst is. “De sociale partners verlangen nu en in de toekomst een breed en kwalitatief hoogwaardig pakket dienstverlening op de terreinen werving, scholing en behoud van personeel in de branches”, aldus de instituten.

Uitgangspunt is dat alle dienstverlening aan de branches op wensen vanuit diezelfde branches berust en dus behouden moet blijven. Het nieuwe instituut, dat naar alle waarschijnlijkheid in Harderwijk gaat zetelen, zal in die visie een bedrijfstakinstituut moeten zijn en de behoefte van de bedrijfstak moet leidend zijn voor het aanbod aan dienstverlening.

Daarnaast speelt dat per 1 april de Stichting Arbouw het aanbieden van cursussen op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouw overdoet aan Bouwradius. In oktober 1989 is Arbouw gestart met deze activiteit omdat er toen in de markt weinig tot geen aanbod was aan cursussen op het gebied van veilig en gezond werken. Nu is die er wel, reden voor Arbouw om deze oneigenlijke activiteit af te stoten.

Het kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouw gaat zich weer volledig concentreren op het vergaren en beschikbaar stellen van kennis op het terrein van veilig en gezond werken. Die kennis wordt onder meer weer gebruikt om cursussen veilig en gezond werken te actualiseren en te professionaliseren. Daarbij werkt Arbouw samen met alle opleidingsinstituten in de bouw, zodat de kennis op dit gebied zo breed mogelijk beschikbaar komt.

Reageer op dit artikel