nieuws

Bouw wil blijven carpoolen

bouwbreed

Per zakelijke kilometer mag sinds 1 januari van dit jaar 18 cent onbelast worden uitbetaald. Dat geldt ook voor woonwerkverkeer. De politiek heeft ingestemd met de regeling omdat deze eenvoudig is, overzichtelijk en het carpoolen bevordert. Iedereen in Nederland is blij. Helaas is de werkelijkheid volgens Ton Hokken weerbarstiger dan Het Binnenhof denkt.

Deurwaarders van Financiën gaan uit protest tegen de regeling voortaan met de bus, medewerkers in de thuiszorg zeggen hun banen op en de goede carpoolregeling in de bouw wordt ernstig ondermijnd. De bouw is juist dé sector waar carpoolen een grote vlucht heeft genomen. Zo�n 30.000 mensen per dag reizen gezamenlijk naar en van het werk met een privé-auto. De nieuwe fiscale maatregelen zijn daarom wat de bouw betreft een slecht voorbeeld van hoe Den Haag de plank heeft misgeslagen. Mede om onnodig verkeer tegen te gaan, hebben werkgevers en werknemers in de CAO een vergoeding afgesproken van 28 eurocent voor de chauffeur en geen vergoeding voor de meerijders. De politiek heeft dit altijd een reële regeling gevonden en deze keer op keer algemeen verbindend verklaard. Maar wat goed was tot 1 januari, is dat nu niet meer.

Buslocaties

De 28 cent zijn nu belast. Een directe achteruitgang voor de rijders die de deurwaarders en de thuiszorgers in het verkeerde keelgat is geschoten. Wil je die achteruitgang ongedaan maken, moeten de werkgevers �gewoon� meer betalen. In goed Haags: “Da�s uw probleem”.

Inderdaad, een probleem. Daar zit een sector waar vorig jaar 18.000 arbeidsplaatsen verloren gingen, niet bepaald op te wachten. Overigens: de belastingdienst als werkgever kennelijk ook niet. Vandaar de protestacties. Dan gaan de mannen en vrouwen maar met de bus, wordt daar kennelijk gedacht. Alleen zijn er zo weinig bushaltes op bouwlocaties en op plaatsen waar (midden in de nacht) moet worden geasfalteerd.

Een �slimmigheidje� zou uitkomst kunnen bieden. Je geeft de chauffeur 18 cent en (een deel van) de meerijders ook een bijdrage die ze vervolgens aan de chauffeur afdragen, zodat die toch op 28 cent komt. Maar ook dat is een probleem. Het mag niet van de belastingdienst. Want het carpoolen in de bouw is wat anders dan het �vrijwillig� carpoolen in de rest van de samenleving. De ene auto met vier inzittenden is kennelijk de andere niet.

Bovendien is dit nagenoeg niet in een CAO te regelen. De chauffeur wordt afhankelijk van de meerijders of zij �hun deel� aan hem willen afstaan. Komt dit nu pas boven tafel? Geenszins. In brieven, gesprekken en wat al niet meer hebben de bouworganisaties afgelopen maanden dit probleem in Den Haag aangekaart.

Dovemansoren

Er zijn meteen twee voorstellen geleverd: behoud van de bestaande (in de bouw succesvolle) carpoolregeling of keur een onbelaste vergoeding per voertuig goed waarbij aan de chauffeur nog steeds 28 cent onbelast vergoed kan worden. Of het onwil of onbegrip was, is niet te achterhalen. Maar het was praten tegen dovemansoren. Naar aanleiding van de busactie verklaarde één van de deurwaarders (als medewerker van Financiën) op de radio: “De afstand tussen de politiek en de werkvloer is groot”. Hij zegt het.

Afstand tussen politiek en werkvloer is groot

Reageer op dit artikel