nieuws

Bedrijven en overheid niet elkaars vijanden

bouwbreed

den haag – “Het bedrijfsleven en de overheid hebben elkaar nodig bij ruimtelijke ordening. Ze weten dat het zo is.”

Dit zegt F. Evers, één van de auteurs van het essay �Rood voor groen. Van filosofie naar resultaat� dat donderdag is uitgereikt aan minister Dekker van VROM. Volgens Evers en zijn medeauteurs P. Winsemius en Th. Beckers, allen verbonden aan instituut Globus van de Universiteit van Tilburg, heeft ruimtelijke ordening in Nederland pas kans van slagen als de betrokken partijen “eerst afspreken dat ze elkaar nodig hebben”.

Met nadruk stellen de auteurs dat succesvolle ruimtelijke ordening dient te beginnen bij de bewoners van het betreffende gebied. Op die manier wordt voorkomen dat overheid, projectontwikkelaars en bewoners elkaar bestrijden met eindeloze bezwaar- en beroepsprocedures en juridische touwtrekkerij, aldus Evers, Winsemius en Beckers. Winsemius: “Als je weet dat een gebied met een rode bestemming tien keer meer opbrengt dan met een groene bestemming, weet je al wat een boer met zijn grond doet. De duurste grond is de grond waar de koe op de kerkklok kan kijken. Die houdt de boer zo lang mogelijk vast. Er spelen zulke grote financiële belangen van grondeigenaren en projectontwikkelaars, dat de lokale ambtenarij daar niet tegenop kan. Dat kan anders, door af te spreken dat een deel van de winst van de grondverkoop wordt afgeroomd om te besteden aan groen.”

Handreiking

Het essay is geschreven op verzoek van projectontwikkelaar AM (voorheen Amstelland). “AM wil een discussie op gang brengen met dit essay. Zie het als een handreiking voor een nieuwe wijze van werken”, licht P. Ruigrok toe, groepsdirecteur van AM Wonen en tevens voorzitter van Neprom, de brancheorganisatie van projectontwikkelaars.

Ook Ruigrok is voorstander van “een grondexploitatieverordening, waarin op schaalniveau de opbrengsten en de kosten met elkaar in evenwicht worden gebracht”. Die opbrengsten kunnen vervolgens worden gestoken in de aanleg van een waterberging of infrastructuur, aldus Ruigrok.

Minister Dekker ziet in het essay “een mooie opstap” voor de leden van Neprom om het belang van maatschappelijk ondernemen te onderkennen, waarbij het niet alleen gaat om winsten te behalen, maar ook om mee te werken aan een kwalitatieve verbetering van een gebied.

Reageer op dit artikel