nieuws

BAM Groep regelt bescherming klokkenluiders

bouwbreed

bunnik – De Koninklijke BAM Groep belooft werknemers die een vermoeden van misstanden melden, bescherming. Ook de vertrouwenspersoon of raadsmannen binnen het bedrijf kunnen daarop rekenen. Dit blijkt uit de klokkenluidersregeling van het bedrijf.

Klokkenluiders bij BAM krijgen verschillende mogelijkheden om misstanden te melden. In eerste instantie moeten zij bij hun direct leidinggevende zijn. Als ze dat niet willen, kunnen ze terecht bij de directie. Als ze die ook niet vertrouwen, kunnen ze naar de vertrouwenspersoon van het bedrijf, die toevallig ook de centrale compliance officer is.

Iemand die misstanden meldt, kan dat ook nog eens anoniem doen. Alleen de vertrouwenspersoon kent dan zijn naam en mag die niet verder doorgeven.

Dat BAM dit soort zaken serieus neemt, blijkt wel uit het gegeven dat alle meldingen van mogelijke misstanden moeten worden doorgegeven aan de voor zitter van de raad van bestuur, W. van Vonno. Die geeft “onverwijld” opdracht tot onderzoek naar het vermoeden van misstanden.

Binnen acht weken moet een dergelijk onderzoek in principe zijn afgerond. Dan moet Van Vonno de melder laten weten wat de uitkomst van het onderzoek is en als er sprake was van misstanden, welke maatregelen hij neemt om die in de toekomst te voorkomen. Mocht het onderzoek langer duren, dan wordt dat de melder ook meegedeeld.

Bij BAM is ook nagedacht over de situatie dat een lid van de raad van bestuur onverhoopt in de fout zou gaan. Dan moet de klokkenluider naar de voorzitter van de raad van commissarissen stappen.

Een klokkenluider heeft daarnaast in specifieke gevallen het recht een vermoeden van een misstand te melden bij een externe derde. Dit geldt onder meer als er sprake is van acuut gevaar met een zwaarwegend of spoedeisend maatschappelijk belang; bij acute dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal of als de melder in alle redelijkheid heeft te vrezen voor negatieve gevolgen van een interne melding, zelfs als dat anoniem gebeurt.

Begrijpelijkerwijs zit BAM er niet op te wachten dat externen voor elk wissewasje worden ingeschakeld. Daarom staat in de klokkenluidersregeling ook nadrukkelijk dat naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever van een melding bij een externe groter wordt, het vermoeden van een misstand sterker moet zijn.

Samen met de gedragscode moet de klokkenluidersregeling de buitenwereld duidelijk maken dat het BAM volstrekt ernst is met integriteit. Daarmee wil het bedrijf het vertrouwen terugwinnen dat dankzij de parlementaire enquête een gevoelige knauw heeft opgelopen.

Ook intern is BAM volop bezig deze attitude bij de medewerkers tussen de oren te krijgen. Personeelsbaas E. Gelderloos: “Integriteit dient in ons dagelijks handelen verankerd te zijn. Dat betekent dat continu aandacht moet worden gegeven aan dit thema.”

Reageer op dit artikel