nieuws

Aanpassing wegen Limburg gegund aan consortium

bouwbreed

maastricht ­ De provincie Limburg heeft met de combinatie Heijmans, Janssen de Jong en Grontmij een contract gesloten over de weginfrastructuur van de zogenoemde Bottleneck. Het gaat om het aanpassen en uitbouwen van de wegen N296 en N297 in de gemeenten Echt Susteren en Sittard­Geleen.

De combinatie zal na de vakantie eerst nog het ontwerp verder uitwerken, de vergunningen aanvragen en het werk voorbereiden. In april 2004 kan de uitvoering dan beginnen. Voor de N296 gaat het om de aansluiting van het bedrijventerrein Holtum­Noord op de weg, een fietspad en aanpassing van de brug over de Geleenbeek. Ook de aanleg van nieuwe op­ en afritten op de A23 en verhoging van de brug over het Julianakanaal behoren tot de werkzaamheden.

De N297 wordt een nieuwe provinciale weg met een lengte van 4,2 kilometer. Deze komt te liggen tussen de A2 bij Born en de Duitse grens ten noorden van Millen.

Over het contract is BouwNed Limburg behoorlijk boos. Doordat het project als één geheel werd aanbesteed kreeg het regionale bouwbedrijfsleven nauwelijks kans, aldus BouwNed. De provincie leek aanvankelijk gevoelig voor de kritiek en verlaagde de omzeteis naar 20 miljoen en voor combinaties zelfs naar 12,5 miljoen. Het project opknippen, deed men echter niet. Dit tot verdriet van BouwNed dat vreesde dat het regionale bedrijfsleven hierdoor nog steeds geen kans zou hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels