nieuws

Westerscheldetunnel is de veiligste tunnel van Europa

bouwbreed

HAGERBACH ­ De Westerscheldetunnel tussen Zuid­Beveland en Zeeuws­Vlaanderen is de veiligste tunnel in Europa. Dat stellen deskundigen op het gebied van tunnelveiligheid, zo bleek tijdens een bijeenkomst op het Brandtunneloefencentrum in het Zwitserse Hagerbach. De tunnel wordt op 14 maart in gebruik genomen.

De veiligheidsmaatregelen hebben ruim een kwart van de bouwkosten opgesoupeerd, namelijk 200 miljoen van de 780 miljoen euro die de oeververbinding tussen Borsele en Terneuzen heeft gekost. Directeur F. Amann van het centrum zei jaloers te zijn op de Westerscheldetunnel omdat die zo veilig is.

“Het is al geweldig dat jullie twee tunnelbuizen hebben, wat bij ons vrijwel niet voorkomt. Daardoor zijn ongelukken, zoals enkele jaren geleden in de Gotthard­ en de Mont Blanctunnel, vrijwel uitgesloten.” Daar ontstonden zware ongelukken doordat in de ene buis tegemoetkomende auto’s op elkaar botsten.

De Westerscheldetunnel is volgens Amann vooral zo veilig door het nieuwe vernuft dat is gebruikt. Er zijn zelfs psychologische onderzoeken gedaan om de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. “We hebben bekeken wat voor boodschap we na een ongeval door de luidsprekers moeten laten horen”, aldus directeur T. Buijs van de Westerscheldetunnel. Daarbij bleek overigens dat een vrouwenstem het meeste overwicht heeft.

In eerste instantie was het de bedoeling dat er om de 500 meter dwarsverbindingen zouden komen als vluchtweg naar de andere buis. Dat is om de 250 meter geworden, waardoor er dertien dwarsverbindingen bij zijn gekomen. Uit een onderzoek in de Beneluxtunnel bleek dat mensen die in de rook naar een nooduitgang moesten zoeken, die niet vonden hoewel ze er vlak langs liepen. Er zijn lichtbakken bij de nooduitgangen geplaatst, aldus Buijs. Ook zijn er viermaal zoveel ventilatoren geïnstalleerd, veertig terwijl tien in elke buis voldoende is.

De brand in de Kanaaltunnel leidde tot het besluit dat er op de wanden en het plafond een 4,5 centimeter dikke brandwerende coating is aangebracht, die gedurende twee uur een hitte tot maximaal 1200 graden Celsius kan verdragen. De coating is aangebracht door een speciaal hiervoor gebouwde robot, die in het Zwitserse centrum is getest.

Integrale aanpak

L. van Vliet van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat de Westerscheldetunnel zeer veilig is. Tunnels worden in het algemeen steeds veiliger, zegt Van Vliet, hoofd cluster Risicobeleid en directeur Rampenbeheersing en Brandweer op het ministerie. Dat komt volgens hem mede door de integrale aanpak. Er wordt niet alleen gekeken naar de bouwconstructie en naar wat de hulpdiensten wensen, maar ook naar wat voor coating in een tunnel wordt gebruikt. “Wat dat betreft wordt het veiligheidsbewustzijn het belangrijkste beleidsaspect in de komende jaren.”

Het is overigens nog steeds niet duidelijk wie de toekomstige veiligheidsmaatregelen voor de Westerscheldetunnel tussen Borsele en Terneuzen gaat financieren. De twee gemeenten zeggen dat ze de jaarlijkse kosten van 1,6 miljoen euro vanaf 2005 niet meer kunnen opbrengen. Het Rijk moet daarom over de brug komen, aldus de burgemeesters E. Gelok van Borsele en R. Barb van Terneuzen.

De bestuurders stellen dat er een serieus probleem is als andere overheden niet meebetalen aan de veiligheidsmaatregelen. (anp)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels