nieuws

Schikking bouwfraude is fout signaal

bouwbreed Premium

den haag – Een collectieve schikking voor de bouwfraude is een verkeerd signaal en definitief van de baan. Minister Dekker (VROM) is principieel tegen collectieve boetedoening, omdat niet de hele sector prijsafspraken maakte. Individuele foute aannemers verdienen snel straf.

“De bouwfraude heeft wél uitstraling gehad op de totale bedrijfstak. De sector heeft slechte jaren achter de rug, maar daar zetten we nu een streep onder”, aldus minister Dekker in een interview met deze krant. Haar toon is mild en respectvol ten opzichte van de bouw en dat is een hemelsbreed verschil met haar voorganger Kamp. De bewindsvrouw is bijzonder stellig in haar overtuiging dat een schikking nooit aan de orde kan zijn. “Het is precies het verkeerde signaal. Een generaal pardon bevestigt wat de sector niet wil. Het zou een gebaar zijn namens iedereen, terwijl we juist vinden dat het niet de hele sector betrof.” Ze weet zeker dat niet iedere aannemer, installateur en toeleverancier zich schuldig maakte aan prijsafspraken en vooroverleg.

Wel moet de minister toegeven dat het Rijk de ingesleten gewoonten van vooroverleg zwaar heeft onderschat. “De gedragsregels tot 1992 golden voor de hele sector en het is moeilijk geweest die uit te roeien. De lange geschiedenis van potjesbazen was niet met een wetswijziging ten einde.” Als oud-directeur van het NVOB (het huidige BouwNed) was Dekker onaangenaam verrast door de omvang van de fraude en de schade van 10 procent die dat aan opdrachtgevers berokkende.

Toch vindt de minister het onterecht dat de naam van de hele sector door het slijk is gehaald. “Het is te vergelijken met wat vorig jaar bij de Nederlandse Spoorwegen is gebeurd. De publieke opinie keert zich tegen je en er volgt een hele nare periode. De bouw heeft wat dat betreft een vervelende tijd achter de rug.”

Het effect daarvan was dat zowel de sector als het Rijk in een verkrampte situatie terechtkwam. Het lukte zowel opdrachtgever als opdrachtnemer niet meer een houding tegenover de ander te vinden.

De minister vindt dat bedrijven die de fout ingaan of zijn ingegaan, snel op individuele basis straf verdienen. Ook al betekent dat dat het Openbaar Ministerie slechts vier van 375 bouwbedrijven zal vervolgen. Ze steunt de oproep van minister Brinkhorst (economische zaken) om snelle afronding van de kartelzaken die bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit liggen.

Bovendien verwacht de minister binnen enkele weken resultaten van de vierhonderd zaken die bij de Raad van Arbitrage aanhangig zijn gemaakt. “Afhankelijk daarvan bepalen we vervolgstappen zoals het aanspannen van proefprocessen bij de civiele rechter.” De draaiboeken daarvoor liggen al klaar.

Dekker vindt het logisch dat bedrijven alle juridische mogelijkheden aangrijpen om stappen van de NMa en Justitie te frustreren en te pareren. “Ondernemers mogen een normaal verweer opbouwen. Dat gebeurt in elke bedrijfstak en is niet uniek voor de bouw”, aldus de minister. Dat past alvast in de cultuuromslag van de bouw om een �normale� sector te worden.

Reageer op dit artikel