nieuws

Risicomanagement drukt kosten hogesnelheidslijn

bouwbreed

den haag – De risicos voor de hsl-zuid vallen lager uit dan gedacht. De Algemene Rekenkamer berekende vorig jaar nog een kostenpost van 1,4 miljard euro, maar het Rijk is ervan overtuigd dat het binnen de risicoreservering blijft van 985 miljoen euro.

Dat blijkt uit de dertiende voortgangsrapportage van de hsl-zuid. De dalende trend waarvan in het rapport sprake is, schrijven de opstellers toe aan “pro-actief risicomanagement”. Het verwachte tekort voor de 100 kilometer lange spoorlijn werd in de zomer al bijgesteld naar 609 miljoen euro. Hier kan mogelijk nog wel de onzekerheidsmarge van 90 miljoen euro bijkomen.

De oorzaken van de risico�s zijn zowel technisch als organisatorisch zeer complex, omdat het het werk is opgedeeld in delen. De Staat is verantwoordelijk voor de aansluiting daarvan tot een geheel.

Bij de aanbesteding van de onderbouw zijn bovendien een aantal risico�s teruggenomen door de Staat om de prijs te drukken.

De beheersing van de risico�s is in het geval van de hsl een lastige zaak, omdat ze vaak uniek zijn zonder vergelijkingsmateriaal. Er zijn concrete gevaren, zoals obstakels in de grond en abstracte die bijvoorbeeld kunnen optreden in de testfase als een trein niet blijkt te rijden. De projectorganisatie stelt daarom de risico�s continu bij en ziet dus een dalende trend.

Voor de planning zitten de gevaren in eventuele boetes aan de Infraprovider bij vertraging. Bovendien kan de vervoerder inkomstenderving claimen bij te late oplevering.

Voor de aansluiting, de zogeheten raakvlakrisico�s zijn inmiddels maatregelen getroffen, zoals relatief kleine investeringen in de uitvoering van de onderbouw en in het ontwerp van de bovenbouw. Bij de tegenvallers in de contracten is de grootste kostenpost de veiligheidsrisico�s. Hier zijn nog discussies over gaande, maar de post is nu geschat op 86 miljoen euro. In de onderhandelingen met de aannemers is bovendien een aantal mogelijke besparingen overeengekomen. De haalbaarheid is echter te optimistisch ingeschat waardoor de Staat buiten de post onvoorzien om nog eens opdraait voor 26 miljoen euro.

Reageer op dit artikel