nieuws

Reconstructie voor verloederde Venlose wijk Duitse Hoek

bouwbreed Premium

venlo – De aan de Maasboulevard grenzende Venlose wijk Q4, in de volksmond de Duitse Hoek genoemd, moet een betere uitstraling krijgen. Om dat te bereiken wil de gemeente er vijf- tot zeshonderd woningen bouwen. De gemeente schat de totale kosten voor de reconstructie op 175 miljoen euro.

Q4, dat staat voor het Vierde Quadrant, wordt geteisterd door junks en dealers en overspoeld door Duitse drugstoeristen. De criminaliteit viert er hoogtij.

Overdag is de wijk Q4 nog populair bij Duitse koopjesjagers. Maar steeds meer Duitsers komen voor de drugs en niet meer voor de winkeltjes. �s Nachts is het er niet pluis. Daardoor groeit de leegstand en houden steeds meer winkeliers het voor gezien. Volgens het impulsteam is de criminaliteit in dit deel van Venlo zelfs drie keer zo erg als in Rotterdam-Zuid of bepaalde delen van Amsterdam.

Quartier Latin

Wil Venlo van Q4 een Limburgs �Quartier Latin� maken, dan moet allereerst de drugshandel uit de wijk worden verdreven, stelt het Impulsteam, een werkgroep van VROM. Het team is ingesteld in het kader van de 56-wijken aanpak. Q4 in Venlo is een van de 56 prioriteitswijken in Nederland waar de stadsvernieuwing een extra impuls nodig heeft Het Impulsteam heeft ook forse kritiek op de gemeente: Venlo heeft Q4 25 jaar lang laten verloederen. Als Venlo in Q4 niets doet, slaat de verziekte sfeer van deze wijk over op de rest van de binnenstad, stelt de werkgroep.

Coffeeshops

Voor de gemeente serieus kan werken aan vernieuwbouw, moeten eerst de drie gedoogde coffeeshops Q4 uit, en moet er een einde worden gemaakt aan de welig tierende illegale straathandel in drugs.

Lukt dat, dat kan Q4 een schitterend stadsdeel worden. De gemeente Venlo overweegt daarom het komende halfjaar de drugshandel intensiever dan tot nog toe aan te pakken. Daarvoor komen er onder meer twee nieuwe gedoogde coffeeshops, dichter bij de Duitse grens. Op die manier hoopt Venlo de Duitse drugstoeristen uit het centrum te weren.

Op de grondexploitatie van Q4 rust een tekort van 17 miljoen euro. De gemeente hoopt dat dankzij een gezamenlijke inspanning van ministerie, provincie Limburg en investeerders de begroting dekkend kan worden gemaakt.

Het ministerie van VROM kende in het kader van het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing Venlo eerder al de maximale subsidie van 5 miljoen euro toe

Reageer op dit artikel