nieuws

Marcanti-toren wint het van oudste werkende houtmolen

bouwbreed

den haag – Ondanks het pleidooi van de vereniging De Hollandsche Molen, kan Amsterdam beginnen aan de bouw van de ruim vijftig meter hoge Marcanti-toren op het Marcanti-eiland. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

De vereniging vreest dat dit de nekslag betekent voor de oudste werkende molen van Nederland, De Otter. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit niet het geval hoeft te zijn en stelt dat het algemeen belang van voldoende woningen en voorzieningen in Amsterdam zwaarder weegt dan het belang van De Otter.

Het rechtscollege neemt daarbij in ogenschouw dat de aanwezigheid van de 50 meter hoge woontoren wel enig effect zal hebben op het windklimaat bij de molen en dat daardoor het functioneren van De Otter zal worden beïnvloed, maar dat nog steeds sprake zal zijn van een acceptabel windklimaat.

De Raad van State overweegt ook dat de molen niet meer bedrijfsmatig in gebruik is en dat het aannemelijk is dat andere oplossingen denkbaar zijn voor de achteruitgang in de windsituatie. Namelijk het aanstellen van meer molenaars. De molen kan immers worden gebruikt voor het opleiden van leerlingmolenaars.

Het stadsdeelbestuur Westerpark, van de gemeente Amsterdam, heeft aangegeven te willen meewerken bij het vinden van extra molenaars. Daarmee is de bouw van 145 nieuwe woningen op het Marcanti-eiland, waarvan 73 in de toren, zeker gesteld.

Reageer op dit artikel