nieuws

Kamer staat niet te juichen bij A4

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer is verdeeld over de ommezwaai van minister Peijs (verkeer) om 475 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van de A4-Midden-Delfland. CDA en VVD zijn voor, maar PvdA steunt alleen aanleg van het veel duurdere plan-Norder. Regeringsfractie D66 geeft de A4 absoluut geen prioriteit.

De gemengde gevoelens van het parlement kwamen gisteren uitgebreid aan de orde tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.

Er was geen discussie over de prioriteit voor onderhoud. Om de achterstanden weg te werken wordt voor 2,3 miljard euro aan nieuwe projecten naar een later tijdstip geschoven. Daarnaast is geld voor nieuwe projecten. Peijs wil bijna de helft van �het kwartje van Kok� bestemmen voor de A4-Midden-Delfland schreef zij twee weken geleden plots aan de Tweede Kamer.

De nog geen 7 kilometer lange snelweg is al decennia lang een punt van discussie. Alleen CDA en VVD staan voor 100 procent achter het kabinetsvoornemen. CDA vindt dat de minister daarbij een harde deadline moet stellen om opnieuw oneindig �gekissebis� te voorkomen. Ook VVD vindt dat 475 miljoen euro een mooi bedrag is en benadrukt dat 7 kilometer asfalt veel voordeliger is en dat dus al veel geld naar inpassing gaat.

Capaciteitsproblemen

De twee partijen vormen nog net geen meerderheid, maar diverse partijen twijfelen. Bijvoorbeeld de LPF ziet meer in een derde oeververbinding in het verlengde van de Veilingroute, maar wil in ieder geval op korte termijn een oplossing voor Rotterdam en steunt desnoods de A4. Kamerlid Hermans voorziet namelijk nog wel capaciteitsproblemen bij de Beneluxtunnel en het Kethelplein.

PvdA-kamerlid Boelhouwer zegt de aanleg te steunen, maar vindt het merkwaardig dat minister Peijs niet de 200 tot 300 miljoen extra op tafel legt voor de variant waar de hele regio mee in kan stemmen. Zijn verwachting is dat de regio daarom alsnog de stekker uit het plan zal trekken. Want er is onvoldoende geld voor de variant van gedeputeerde M. Norder die daarmee vorig jaar alle betrokken partijen op een lijn kreeg.

D66 en GroenLinks plaatsen grote vraagtekens bij de gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners van Vlaardingen. D66-Kamerlid B. van der Ham wil dat de uitkomst van de nog uit te voeren milieueffectrapportage een ontbindende voorwaarde wordt voor de aanleg.

Overigens is wel een duidelijke kamermeerderheid voor de aanleg van het andere ontbrekende deel A4 in Brabant tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Zowel CDA, VVD en PvdA als diverse kleinere partijen pleitten voor een publiek private samenwerking voor dit deel van de snelweg. Peijs heeft 61 miljoen uitgetrokken voor het tracé en neemt volgend jaar een besluit. Volgens de minister is tol daarbij een goede mogelijkheid om het tekort aan te vullen. De minister is trouwens niet van plan om meer geld voor de A4-Midden -Delfland uit te trekken. Zij staat op het standpunt dat voor 475 miljoen euro een �mooi ingepaste weg� mogelijk is. Het staat gedeputeerde Norder vrij om bij andere ministeries nog te proberen extra geld los te krijgen.

Reageer op dit artikel