nieuws

Kamer dwingt Peijs tot reservering tunnel Delft

bouwbreed Premium

den haag – De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 dwingen minister Peijs (verkeer) tot reservering van 344 miljoen euro na 2010 voor de spoortunnel in Delft. Op die manier kan de gemeente via voorfinanciering aan de slag en draait ze zelf op voor het risico van meerkosten.

Donderdag stemt de Tweede Kamer over alle wijzigingsvoorstellen die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. Gisteren boog het parlement zich voor de derde keer over het MIT.

De Kamer toonde zich ontevreden over de starre houding van Peijs. Zij bleef op een aantal punten volharden in haar oorspronkelijke standpunten zonder het parlement een millimeter tegemoet te komen. Dat heeft nu tot gevolg dat het parlement gebruik maakt van zijn budgetrecht en probeert de minister tot diverse wijzingen op haar begroting te dwingen.

Met name de spoortunnel in Delft dreigde het kind te worden van de rekening door alle bezuinigingen. Peijs is niet langer overtuigd van het nut van een tunnel in het centrum van Delft en vindt de gekozen variant veel te duur. Ze wil de gereserveerde 319 miljoen euro gebruiken voor spooronderhoud. De Tweede Kamer steunt dat plan, maar wil de toezegging dat Peijs na 2010 alsnog geld voor de spoortunnel vrijmaakt.

CDA, VVD en D66 dienden gisteren een motie in waarin de minister wordt opgeroepen 344 miljoen euro te reserveren in de periode na 2010. De risico�s van overschrijdingen komen voor rekening van de gemeente Delft, maar die kan wel in 2007 aan de slag via voorfinanciering.

Een vergelijkbaar plan is in de maak voor de Haak om Leeuwarden. De coalitiepartijen pleiten daarbij eveneens voor reservering van budget in de periode na 2010. Daarbij stelt de Kamer wel als voorwaarde dat alle partijen het volgend jaar eens worden over een aanvaardbaar tracé. De uitvoering zou dan ook via voorfinanciering al voor 2010 kunnen beginnen.

Bovendien zijn de coalitiepartijen het niet eens met de bezuiniging die de minister wil doorvoeren bij het Combi-plan in Nijverdal. De regering wordt opgeroepen op de kortst mogelijke termijn met provincie en gemeente te komen tot een leefbare oplossing.

VVD en CDA zetten bovendien in op snelle uitvoering van een dubbeldekssnelweg. VVD-Kamerlid Hofstra heeft daarvoor de A1-A9, de A2 bij Eindhoven of de A28 ter hoogte van Zwolle op het oog. De minister studeert bij de A27 richting Breda op een dubbeldeksvariant. CDA en VVD willen dat de minister zo snel mogelijk begint met de realisatie van een tweede laag op een van de trajecten. Daarbij denken de partijen aan een maximale rijksbijdrage van 15 miljoen euro en tolheffing voor de financiering.

Reageer op dit artikel