nieuws

Britten hebben al voor 80 miljard euro aan Pfi

bouwbreed

londen – In Groot-Brittannië waren tot eind november 617 Pfi-contracten afgesloten. Daarmee is een totaal bedrag gemoeid van ruim 80 miljard euro. Sinds de eerste Pfis van 1996 wordt 15 procent van de totale kapitaalinvesteringen van de overheid op deze manier met het bedrijfsleven samen geregeld.

Dat blijkt uit een overzicht van International Financial Services, een Londens adviesbureau dat zegt dat meer dan 60 landen wereldwijd belangstelling hebben voor deze ontwikkeling op Britse bodem. IFS organiseert onder meer workshops over de Britse ervaringen en nodigt ook regelmatig buitenlanders uit om zelf naar Britse Pfi-projecten te komen kijken.

Gemiddeld zijn er in Groot-Brittannië sinds 1996 elk jaar minstens 70 van dit soort contracten afgesloten. Van de 80 miljard euro is zo�n 55 miljard gegaan naar transport. Eén van de eerste Pfi�s was bijvoorbeeld die voor de spoorlijn tussen de Kanaaltunnel en Londen, waarvan het eerste deel in september 2003 �op tijd en binnen het budget� is opgeleverd. Verreweg de grootste overeenkomsten zijn die van de twee consortia die de Londense ondergrondse gaan uitbreiden en moderniseren, waarmee in totaal bijna 40 miljard euro ofwel de helft van het totale Pfi-bedrag is gemoeid.

Verder valt ook de in december geopende eerste Britse tolweg M6 bij Birmingham onder de transport Pfi�s. Daarnaast komt 5.8 miljard voor rekening van defensie. Daarbij gaat het niet alleen om gebouwen maar bijvoorbeeld ook om enkele communicatiesatellieten. Ruim 5 miljard is gegaan naar meer dan 200 projecten in de gezondheidszorg.

Dat bedrag neemt de laatste tijd snel toe door de afronding van enkele overeenkomsten voor grote ziekenhuizen.

IFS haalt verder twee recente onderzoeken uit van de overheid zelf, één van de Treasury (ministerie van financiën) en één van de National Audit Office (Nationale Rekenkamer). Daaruit blijkt dat de Pfi�s over het algemeen aan de verwachtingen beantwoorden. In de bouwfase waren acht van de tien projecten op tijd opgeleverd, tegen 30 procent van eerdere niet-Pfi projecten. Alle wegen en gevangenissen en vrijwel alle ziekenhuizen waren op tijd klaar. Waren projecten te laat, dan ging het meestal om hooguit enkele maanden. Vertraging deed zich vooral voor bij bruggen en (snel)trams. IFS tekent hierbij aan dat de private sector een belangrijke drijfveer heeft omdat de overheid pas met de �aflossingen� begint als een project in gebruik is.

Eveneens acht op de tien projecten bleven binnen het budget, waarbij overschrijdingen vrijwel altijd te wijten waren aan bijgestelde eisen van de kant van de aanbestedende partij.

Aanbesteedtijd

Een belangrijk probleem, dat ook vaak door de bouwsector wordt genoemd, is de lange aanbesteedtijd. Voor scholen, lichte spoorwegen, gevangenissen en defensieprojecten was dat 21 tot 23 maanden, maar bij ziekenhuizen kan het oplopen tot 40 maanden. Dat komt volgens IFS vooral door de complexiteit van de overeenkomsten, waarbij alle details over de hele levenscyclus van een gebouw of project op papier moeten komen.

Opvallend is dat de omvang van een project nauwelijks invloed heeft op de �aanbesteedtijd�. In de gezondheidszorg is inmiddels een landelijk standaardcontract ontworpen, terwijl de centrale overheid ook een team Pfi-deskundigen heeft ingesteld die lokale aanbesteders kunnen bijstaan.

Reageer op dit artikel