nieuws

Bouw dreigt weer in fout van prijsafspraken te vervallen

bouwbreed

den haag – Het Rijk moet op zn tellen passen nu het kabinet een streep zet onder de bouwfraude zonder structureel iets te veranderen. De kans is groot dat de sector in zijn oude fouten van prijsafspraken en werkverdeling vervalt. Ook bestaat nog geen enkele aanwijzing dat de cultuur van smeren en fêteren tot het verleden behoort.

Een jaar naar datum is het bedroevend om vast te moeten stellen dat van de belangrijkste aanbevelingen van de enquêtecommissie bouwnijverheid nauwelijks iets is terechtgekomen.Van nieuwe zakelijkheid is geen sprake,  het bouwbeleid van het Rijk is nog altijd ongewijzigd en de Raad van Arbitrage blijft ongemoeid. Brede screening van bouwbedrijven of toezicht op combinatievorming vindt niet plaats. En oud-voorzitter Vos bereiken nog steeds berichten dat prijsafspraken niet tot het verleden horen. Wat dat betreft was ze niet verrast door het feit dat de NMa afgelopen jaar nog dakdekkers heeft betrapt op vooroverleg.

De rol van het GroenLinks-kamerlid is nog maar beperkt. Na de behandeling van het rapport in het parlement is de commissie ontbonden. Ze heeft moeten vaststellen dat de belangstelling in politiek Den Haag nadien is weggevloeid. Vos heeft vorige maand met gemengde gevoelens de bijeenkomst bijgewoond waar drie ministers de betrekkingen met de bouw formeel normaliseerden.

Vos: “Het zint me niet dat minister Peijs zegt dat volgens de commissie corruptie iets incidenteels was. We hebben gezegd dat omkoping lastig te bewijzen is, maar dat de cultuur van smeren en fêteren structureel geaccepteerd was onder ambtenaren. Het stoort me in hoge mate dat ministers nu zo selectief uit ons rapport citeren en het verleden maar liever dood lijken te zwijgen.” In haar ogen gebeurt te weinig op ambtelijk niveau om iets te veranderen. “De sector hoort schoon schip te maken, maar de overheid net zo goed.”

Ook de opmerking van minister Brinkhorst (EZ) dat de goede bouwbedrijven niet langer onder de kwade hoeven te lijden is haar in het verkeerde keelgat geschoten. “We hebben toch aangetoond dat de hele gww-sector, installatiebranche en dakdekkers bij de prijsafspraken waren betrokken. Brinkhorst neigt de fraude-affaire af te doen als incidenten en daarvan was echt geen sprake.”

Waarschuwing

Vos wil het kabinet waarschuwen dat zonder helder plan voor de toekomst, een levensgroot risico dreigt dat de sector in de oude fouten zal vervallen. Ook had ze een jaar na dato graag geconstateerd dat de bouwfraude echt achter de rug zou zijn en dat de NMa en Justitie doortastend hun werk hadden gedaan. Maar ook daarvan is geen sprake, al heeft Vos het idee dat de kartelpolitie meer werk verzet dan het Openbaar Ministerie.

Het bedroevende aantal van vier bedrijven dat Justitie gaat vervolgen, vindt Vos ronduit teleurstellend. “Dat is een erg mager resultaat op basis van de grootscheepse invallen van maart vorig jaar.” Ook de strafvervolging van corrupte ambtenaren baart haar zorgen. Veel hoop op verbetering heeft de enquêtevoorzitter niet, omdat minister Donner (justitie) klip en klaar heeft geuit geen extra mensen en tijd meer vrij te willen maken.

�Selectief citeren rapport stoort me�

Reageer op dit artikel