nieuws

AVVB: Bouwprognoses veel te optimistisch

bouwbreed Premium

gouda – De Bouwprognoses zijn veel te optimistisch. Dit schrijft het AVBB in een reactie op de woensdag gepresenteerde cijfers van het ministerie van VROM. Al eerder lieten professor Priemus en Heijmans-topman Hoefsloot zich kritisch uit over de prognoses.

Op het oog zien de VROM-prognoses er mooi uit. Een stijging van de produktiewaarde met 2,5 procent, procedurele drempels in de woningbouw geslecht, extra aandacht voor onderhoud in de gww-sector. De werkelijkheid kan echter anders zijn, zo vreest het AVBB.

Op het gebied van de woningbouw zijn er nog steeds onvoldoende geschikte bouwlocaties, is er gebrek aan deskundigheid bij gemeenten en kent de woningbouw een ongunstige prijs/kwaliteitverhouding als gevolg van te hoge grondprijzen.

Het verbond vindt dan ook dat minister Dekker van VROM spijkerharde afspraken moetmaken met lagere pverheden over verhoging van de woningbouwproductie. Ook moeten er kwantitatieve afspraken met stedelijke regio�s worden vastgelegd.

Onverklaarbaar noemt het AVBB de rekensommen over de gww-sector. Uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid blijkt dat deze sector volgend jaar een kleine 300 miljoen minder omzet van het Rijk kan verwachten. Dit is het saldo van 500 miljoen minder nieuwe aanleg en 200 miljoen extra onderhoud.

De Bouwprognoses komen uit op een groei aan gww-investeringen van in totaal bijna 500 miljoen in 2004 en 2005. Daarbij wordt gewezen op een toename van de bestedingen door lagere overheden als gevolg van de gebundelde doeluitkeringen. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport wordt echter gesproken over het teruglopen van de uitgaven voor regionale en lokale infrastructuur.

Op de plank

Het AVBB blijft dan ook op het standpunt staan dat vaart zetten achter private financiering van infrastructuur dringend nodig is. Nu liggen er tal van projecten op de plank waaraan dringend behoefte is maar waarvoor geen budget beschikbaar is.

“De bouwwerkgevers zijn het eens met de accentverschuiving van nieuwe aanleg naar beheer en onderhoud om de basiskwaliteit van de infrastructuur op niveau te houden. Tegelijkertijd vraagt het verbeteren van de bereikbaarheid in Nederland om meer middelen dan er nu beschikbaar zijn” aldus het AVBB.

Reageer op dit artikel