nieuws

AVBB positief over aanbestedingsregels

bouwbreed Premium

den haag – Het AVBB heeft positief gereageerd op het akkoord dat vertegenwoordigers van het Europese Parlement en de Raad van Ministers hebben bereikt over de nieuwe Europese aanbestedingsregels.

Het akkoord moet nog worden geratificeerd door het gehele Europese Parlement en de Raad van Ministers, maar EU-commissaris Bolkestein vertrouwt erop dat dit geen probleem oplevert. Net als het AVBB zegt hij blij te zijn met het bereikte akkoord. Onder meer gaat het daarbij om de mogelijkheid milieu- en sociale eisen te stellen aan aanbieders.

Het AVBB zegt in de nieuwe richtlijn een fors aantal opmerkingen die vanuit Nederland zijn ingebracht, te herkennen. “In de nieuwe richtlijn zijn belangrijke elementen zoals de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens en het antileuren gewaarborgd”, aldus de werkgeverskoepel.

Positief wordt verder genoemd dat elektronisch veilen niet geschikt wordt geacht voor alle werken, dat het vergoeden van de kosten van het inschrijven op niet standaardwerken wordt erkend, en dat de objectiviteit van de selectiecriteria is verbeterd.

Minder blij is het AVBB met het niet doorvoeren van een amendement om de drempelbedragen te verhogen. “Het was beter geweest dat aanbestedende diensten eerst bij wat grotere werken ervaring hadden kunnen opdoen met Europees aanbesteden. Nu is het maar afwachten of publieke aanbesteders voldoende kennis hebben om de richtlijn goed te gaan toepassen.”

Een ander minpuntje noemt het AVBB het naar zijn mening ontbreken van voldoende helderheid over publiek-private samenwerking. In Nederland zijn innovatieve contracten in opkomst. Aanbesteders gaan steeds meer prestatie-eisen stellen in plaats van het op de markt brengen van een uitgewerkt bestek met tekeningen.

�Design & construct� is in opkomst, en DBFM-contracten (design, build, finance and maintenance) worden steeds populairder, mede door tekorten in de overheidsfinanciering, stellen de bouwwerkgevers.

“Vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven bij een project leidt tot de onmogelijkheid voor dat bedrijf mee te dingen naar de opdracht vanwege de voorkennis (Chinese wall). Bovendien moeten bedrijven hoge transactiekosten maken bij inschrijving op een DBFM-contract, die maar voor een zeer gering deel door de opdrachtgever worden vergoed. Deze transactiekosten kunnen worden verlaagd, indien het mogelijk wordt de inschrijvers eerder te trechteren. Het is dan ook jammer dat in de nieuwe richtlijn geen aandacht is besteed aan pps om de belemmeringen op te heffen.”

De Nederlandse overheid moet nu snel de vertaling van de richtlijn in een Aanbestedingswet neerleggen, aldus het AVBB. Bij de Nederlandse invulling van de richtlijn zouden enkele voor ons land en de bedrijfstak belangrijke punten moeten worden aangescherpt. Onder meer gaat het daarbij om de verplichting een vergoeding te geven voor ontwerpwerkzaamheden bij innovatieve contracten.

Reageer op dit artikel