nieuws

Vijandige overnames blijven moeilijk

bouwbreed Premium

brussel – Bedrijven zullen zich ook in de toekomst kunnen beschermen tegen vijandige overnames. Een commissie uit het Europees Parlement is akkoord gegaan met de uitgeklede richtlijn bedrijfsovernames. Dit tot diepe droefenis van Euro-commissaris Bolkestein.

De Nederlandse commissaris ijvert al lang voor een verbod op beschermingsconstructies waarmee bedrijven zich kunnen verweren tegen een vijandige overname.

Niet alleen vindt hij dat slecht voor de soms noodzakelijke consolidaties in een bedrijfstak, ook steekt het dat aandeelhouders vaak buitenspel worden gezet. Daarom had Bolkestein oorspronkelijk constructies als beschermingspreferente aandelen en het uitgeven van extra aandelen aan een bevriende stichting willen verbieden. Onder druk van met name Duitsland, waar veel bedrijven hun zelfstandige positie alleen maar te danken hebben aan dit soort constructies, is er echter een compromis op tafel gekomen waar hij niet gelukkig mee is.

Weliswaar is in het compromis het verbod op beschermingsconstructies overeind gebleven, maar bedrijven kunnen dat verbod naast zich neerleggen. Een papieren tijger derhalve. “Het compromis is het papier niet waard waarop het is geschreven”, noemt Bolkestein het.

Van hem hoeft de hele richtlijn dan ook niet meer, in tegenstelling tot het Europees Parlement. Dat redeneert dat een slechte compromis nog beter is dan in het geheel geen richtlijn.

Het is nu aan Bolkestein om te beslissen of hij het compromis toch aanvaardt. Doet hij dat niet, dan zal de Raad van ministers zich erover moeten buigen. Die kan dan alsnog besluiten het compromis wel te aanvaarden. Dat moet dan unaniem. Overigens is ook nog niet duidelijk of Bolkestein voldoende steun in de Commissie heeft voor verwerping van de voorstellen.

Reageer op dit artikel