nieuws

Tweede fase IJburg funest voor IJsselmeer

bouwbreed Premium

den haag – De realisering van de tweede fase van IJburg is dramatisch voor het IJsselmeer. De verstoring van het milieu is dusdanig dat de gemeente Amsterdam serieus moet kijken naar alternatieve locaties. Dat zei de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer tijdens een spoedzitting bij de Raad van State afgelopen week. De vereniging wil dat het bestemmingsplan IJburg, Tweede Fase wordt geschorst.

De vereniging heeft vier bezwaren tegen goedkeuring van het bestemmingsplan.

In de eerste plaats zou de tweede fase niet meer nodig zijn door wijzigingen in de woningbehoefte van Amsterdam. Daarnaast zijn de plannen in strijd met de Vogel- en Habitatrichtlijn. De vereniging spreekt van een “dramatisch effect voor het IJsselmeer”.

Ten derde zou onvoldoende rekening gehouden zijn met de functie van het IJsselmeer als opvangbekken voor water.

Tot slot, zegt de vereniging, zou de tweede fase een aanzienlijk grotere visuele inbreuk betekenen dan IJburg eerste fase, met name voor het beschermde dorpsgezicht van Durgerdam.

De vereniging vindt dat de gemeente alternatieve, minder natuurbelastende locaties, zoals het voormalige Shell-terrein in noord, niet goed heeft onderzocht.

Woningbehoefte

De tweede fase IJburg is het vervolg van de aanleg van IJburg met 18.000 woningen in het IJmeer.

De eerste fase, die over enkele jaren zal zijn voltooid, telt 8500 woningen. Binnenkort moet de tweede fase voor 9500 woningen een aanvang nemen. De bedoeling is om in maart 2004 met de eerste werkzaamheden, de aanleg van drukterpen voor de bouw van de brug, te beginnen.

De provincie Noord-Holland heeft de plannen goedgekeurd met het oog op de woningbehoefte in de provincie. “De verdere ontwikkeling van IJburg is nog steeds noodzakelijk om een essentiële bijdrage te leveren aan het opheffen van het tekort aan woningen in Amsterdam en in de regio”, aldus de provincie.

De gemeente voegt daaraan toe dat volgens het vastgestelde Structuurplan wordt uitgegaan van een Amsterdamse woningbehoefte in de periode 2000-2030 van 75.000 tot 85.000 woningen. Daarmee voorziet de wijk IJburg in een dringende behoefte, stelt de gemeente.

Amsterdam heeft wel besloten tot temporisering van de plannen of het faseren ervan teneinde de investerings- en planvoorbereidingskosten binnen de perken te houden. Doel van de fasering is om in elk geval die plannen uitvoeringsgereed te hebben voor 2010 die nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar woningen.

Verspreiding

Voor de tweede fase van IJburg betekent dit dat de voorziene bebouwing wordt verspreid over een iets langere periode, waarbij het laatste deel van de woningbouw wordt opgeleverd in de periode 2010-2013.

Andere vergelijkbare bouwlocaties zijn volgens de gemeente Amsterdam niet aanwezig. Overigens gaat het bij andere bouwlocaties binnen Amsterdam om projecten náást IJburg, en dus niet in plaats van IJburg, om het woningtekort terug te dringen, aldus de gemeente.

De Raad van State doet over ongeveer twee weken uitspraak.

Reageer op dit artikel