nieuws

Siemens wil actie in markt veiligheid van 100 miljard

bouwbreed Premium

rotterdam – Siemens wil de burger graag het gevoel van veiligheid teruggeven. Geborgenheid is maatschappelijk een groot goed waaraan bovendien nog eens 100 miljard euro is te verdienen.

“Onze onderneming wil en kan een bijdrage leveren”, verzekert directielid R. Overakker van Siemens Nederland. “Technologisch is al heel veel mogelijk. In de nabije toekomst zal nog veel meer mogelijk worden. Maar hoe ver moet je gaan? Niemand zit te wachten op het ijzingwekkende scenario van big brother is watching you, uit het beroemde boek 1984.” Siemens zoekt het evenwicht tussen preventie en privacy.

“Onze strategie is gericht op veiligheidsketens waarbij niet zo zeer de nadruk ligt op bescherming van de grenzen door mensen buiten te houden maar – en hier zit de crux – op het toelaten van de juiste mensen. Beveiliging wordt een vorm van ongehinderd doorlaten.”

Gewerkt wordt aan systemen van groene lanen, met in plaats van fysieke obstakels slimme virtuele controle. De basis hiervoor zijn verzamelde informatie, analyses en patroonherkenning, alles binnen richtlijnen om de privacy te waarborgen.

Overakker: “Een voorbeeld van zo�n veiligheidsketen betreft het transport van containers. Als in de informatieketen geen onregelmatigheden worden gevonden, kunnen de containers als veilig worden beschouwd. Zo ontstaan groene lanen die containers al gauw twee weken sneller op de plaats van bestemming afleveren.”

Siemens schat de omvang van de zich snel ontwikkelende veiligheidsmarkt in Nederland op een miljard euro. Internationaal lonkt een omzet van 100 miljard euro. Een slordige 60 procent van het geld gaat naar de elektronica.

In Nederland timmert Siemens als beveiliger aan de weg met een monitorcentrale voor politie Haaglanden en een volgsysteem voor gesloten auto�s dat functioneert vanuit de Particuliere Alarm Centrale te Zoetermeer. Ook op vliegvelden en in het Tweede Kamergebouw waakt Siemens mee.

Voor een efficiënte beveiling acht directeur Overakker publiek-private aanpak onontbeerlijk. Aan de samenwerking van technici en bestuurders schort in de visie van Siemens nog het een en ander.

Reageer op dit artikel