nieuws

Reconstructieplan Twente en Salland kost 1,24 miljard

bouwbreed

zwolle – De reconstructie van het landelijk gebied in Salland en Twente kost de komende twaalf jaar 1,24 miljard euro. Na inspraakrondes en informatiebijeenkomsten voor betrokkenen stelt het provinciebestuur volgende zomer het plan vast.

Kern in het reconstructieplan vormt de ruimtelijke inrichting van de intensieve veehouderij en de natuur- en recreatiegebieden. Volgens beleidsmedewerker H. van Straten van de reconstructiecommissie moeten in Twente en Salland tientallen veehouderijen worden verplaatst om natuur, de Ecologische Hoofdstructuur en recreatie verder tot ontplooiing te laten komen. Overigens moet er nog met de betrokken agrariërs worden gesproken over verhuizing. Volgens Van Straten is er belangstelling voor een bedrijfsverplaatsing. “Een aantal bedrijven zit op slot, omdat de milieuvergunning niet toelaat dat ze verder uitbreiden of intensiveren vanwege aanwezigheid van natuur of de Ecologische Hoofdstructuur. Voor hen is het dus aantrekkelijker te verkassen naar speciaal aangewezen gebieden waar de veehouderijen zich wel kunnen ontwikkelen”.

Volgens de commissie is er ruimte in Twente en Salland om landbouw en veehouderij te bedrijven. Verder gaan de waterschappen de komende tijd retentiegebieden aanwijzen om het regenwater langer vast te houden en overstromingen te voorkomen. Genoemde maatregelen kosten 1,24 miljard euro. Uitvoering van het plan vergt minstens twaalf jaar.

Reageer op dit artikel