nieuws

Private partij meer verantwoordelijk

bouwbreed Premium

den haag – Leg meer verantwoordelijkheden bij private partijen. Stop met verantwoording per spijker, maar doe het per euro en kijk naar de bruikbaarheid in de praktijk. Dan is de bouw bereid de boeken te openen.

De bouw kreeg lelijke tikken op de vingers in de bouwfraude-affaire. Dat moest AVBB-voorzitter L.C. Brinkman erkennen tijdens de �grote verzoendag� gisteren. Maar belangrijker vindt hij het kijken naar de toekomst. Transparantie, vertrouwen en professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zijn daarin de kernwoorden, plus uiteraard de mogelijkheden om daadwerkelijk te kunnen bouwen.

De verantwoordelijkheid bij private partijen moet in Brinkmans visie dan ook niet beperkt blijven tot samenwerking op projectgebied en een goede verdeling van risico�s, maar moet ook gelden voor ruimtelijke investeringen. En dat is een punt waarover Brinkman zorgen heeft zolang minister Zalm (financiën) te weinig geld heeft en private (voor)financiering niet echt van de grond komt.

“Als we investeren in plaats van uitstellen en elkaar voor de voeten lopen, komt er weer uitzicht en nieuw elan. Niet alleen onze bedrijfstak, niet alleen onze economie, maar daar zit onze hele samenleving op te wachten”, aldus de bouwvoorman.

Steeds maar doorschuiven van projecten kan dan niet langer. “Dat schept immers geen vertrouwensband tussen risicodragende en investerende ondernemers en hun overheid. Afspraak is afspraak is juist de kern van vertrouwen. Op beloftes moet je ook kunnen bouwen. Dat geldt langs de spoorzone in Delft en op de bomvolle A4”, aldus Brinkman.

Nieuwe contractvormen zijn dan ook onontbeerlijk. Daarin horen meer functionele eisen dan tot de laatste spijker dichtgetimmerde bestekken. “In de gewone markt gaat het er al lang zo toe. Als u daar een jurk, een televisietoestel, een auto, een chemische installatie koopt, geeft u ook niet aan de verkoper op welke spelden, welke knoppen, welke draden u in welke volgorde met elkaar verbonden wilt zien”, hield de AVBB-voorzitter zijn gehoor voor.

In de nieuwe marktorde moet in zijn visie ook meer worden gekeken naar kwaliteit en prijs/kwaliteitsverhouding dan naar de laagste prijs. “Kwaliteit heeft zijn prijs en verschillende kwaliteiten hebben dus verschillende prijzen. Soms zal het de laagste zijn, maar u weet ook wel dat u niet altijd en allemaal voor 19 euro naar Zuid-Frankrijk kunt vliegen. De economisch meest voordelige aanbieding zal keer op keer een optelsom blijken te zijn van zeer uiteenlopende toetsingscriteria.”

Hierin past dan ook de gedragscode die niet vrijblijvend kan zijn. Die zal mede een basis moeten zijn voor herstel van vertrouwen tussen opdrachtgevers en bouw.

Reageer op dit artikel