nieuws

Normaal

bouwbreed Premium

Perspectief voor de bouw. Even was ik afgelopen dinsdag bang dat het een openbare boeteviering zou worden. Bouwbedrijven die collectief diep door het stof zouden moeten vanwege de uitkomsten van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Dat gebeurde niet. Zo refereerden de drie bewindslieden die zich over de bouwnijverheid uitspraken uiteraard aan het verleden, maar gebruikten dit […]

Perspectief voor de bouw. Even was ik afgelopen dinsdag bang dat het een openbare boeteviering zou worden. Bouwbedrijven die collectief diep door het stof zouden moeten vanwege de uitkomsten van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Dat gebeurde niet. Zo refereerden de drie bewindslieden die zich over de bouwnijverheid uitspraken

uiteraard aan het verleden, maar gebruikten dit als springplank naar de toekomst.

Ook AVBB-voorzitter Brinkman hield een op de toekomst gericht verhaal en liet het verleden over aan Nma en justitie. Het ging dus om de toekomst en de sprekers hadden een duidelijk ge-

coördineerde visie, zodat er toch nog een beetje van een gecoördineerd bouwbeleid sprake leek te zijn.

Rozengeur en maneschijn op het eerste gezicht. Bij nader inziens zou dat wel eens tegen kunnen vallen. Het regende doelstellingen aanbevelingen voor de bedrijven in de sector, maar de eerlijkheid gebied te melden dat ook de overheid als opdrachtgever in de steigers werd gezet. Dat ik toch een wat katterig gevoel kreeg bij het formuleren van die wensen, kwam door de op zijn minst impliciete teneur die daaruit sprak.

Het begint al met de mededeling dat de bouw weer een normale bedrijfstak moet worden. Een bedrijfstak die wordt gekenmerkt door open en eerlijke concurrentie en gezonde marktwerking, aldus minister Brinkhorst. En dan gaat het verder over innovatie en hogere productiviteit, over groeiende competitie met het buitenland.

Waar is dit alles op gebaseerd, zou ik willen vragen. Dat een deel van de bedrijven in de sector bij een deel van hun opdrachten tot marktverdeling kwamen, stempelt een sector toch niet tot een bedrijfstak zonder concurrentie en marktwerking die innovatie en productiviteit frustreren. Dat zou ik toch graag aangetoond zien.

Ook minister Dekker had een oordeel dat in aan bouwbedrijven te stellen eisen was verpakt. Bovendien haalde zij de Nma aan over 10 procent die teveel voor projecten betaald zou zijn.

Zonder meer positief zijn de voornemens om te kappen in het bos van de regels.

Verder noemde zij een scala aan mogelijkheden om werk op de markt te brengen. Het meest frappant daarbij was, dat het criterium van de laagste prijs in een aantal gevallen niet zal worden gehanteerd. Wat dan wel is niet duidelijk, want ook al hang je een nieuwbouwproject een onderhoudscontract, het lijkt me dat je dan toch de goedkoopste neemt.

Kwaliteit kent vele definities en dan is er de Europese regelgeving nog. Over dit laatste werd niet gesproken.

Minister Peijs benadrukte dat Rijkswaterstaat druk bezig is zijn rol als professioneel opdrachtgever nog meer bij de tijd te brengen. De interne herbezinning is al langer aan de gang en zij noemde ook voorbeelden van geslaagde andere vormen van aanbesteding en samenwerking. Echt nieuwe dingen heb ik niet gehoord. Maar ook bij Verkeer en Waterstaat vindt men dat er een nieuw elan moet komen, dat kansen moeten benut. Voorts wordt ook hier het criterium van de laagste prijs los gelaten. Je kunt opdrachten krijgen, zelfs al je duurder bent dan je concurrent.

Wat hebben nu al de geuite voornemens van doen met de werkelijkheid? Die vraag kwam niet echt aan de orde. Ik heb voor mezelf een beeld van de bouw en de daarin werkzame bedrijven en ook van de bijna 500.000 mensen die daarin werken. Die woningen bouwen, onderhoudswerk verrichten, als straatmaker werken, kantoren en andere bedrijfsgebouwen neerzetten of verbouwen en nog veel meer. Als dat je beeld is van een normale bedrijfstak en je laat de verhalen op de conferentie �Perspectief voor de bouw� op je inwerken, vraag ik me af of dat over dezelfde bedrijfstak ging. Ik ben bang van niet.

Reageer op dit artikel