nieuws

Nationale eisen voor veilig gebruik van alle tunnels

bouwbreed Premium

den haag – De ministerraad heeft ingestemd met het eerste deel van de beleidsnota Tunnelveiligheid. Dit deel geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen bij de besluitvorming over tunnels.

Er worden eenduidige afspraken gemaakt over wie wat moet doen bij de planning, de bouw en het gebruik van tunnels.

Eén van de afspraken is dat er vanaf de eerste gedachtevorming een veiligheidsdossier wordt bijgehouden waarin alle feiten, overwegingen en keuzes zijn opgenomen die relevant zijn voor een veilig gebruik van een tunnel. Dit dossier blijft toegankelijk zolang de tunnel bestaat, bijvoorbeeld bij een inspectie of bij een modernisering.

Voor gebruik van een tunnel geeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat een bindend advies over de verkeersveiligheidsaspecten; vervolgens geeft de gemeente een gebruiksvergunning af. Eens in de vier jaar controleert een inspectieteam of nog aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Het bevorderen van veilig gedrag in de tunnel gebeurt door een combinatie van communicatie naar tunnelgebruikers en van opleiding en scholing voor beroepschauffeurs, tunnelbeheerders, hulpverleningsdiensten en openbaar vervoer personeel.

Een aantal veiligheidseisen is al in de regelgeving opgenomen. Zo is in het Bouwbesluit een aantal technische ontwerpeisen voor tunnels opgenomen. Een paar van de nieuwe veiligheidseisen, die betrekking heeft op het gebruik van de tunnel, komt in het gebruiksbesluit voor tunnels. De verwachting is dat de Tweede Kamer in 2005 de regelgeving krijgt aangeboden.

Reageer op dit artikel