nieuws

Losse kabels in één betonnen kabelgoot onder trottoir

bouwbreed Premium

amsterdam – Alle kabels die nu nog los onder de stoep liggen bij elkaar in een betonnen goot. Dat bedacht FDN Engineering uit Amsterdam in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Via een doorvoerdop zijn eenvoudig afsplitsingen te maken naar omliggende woningen.

Toepassing van het kabelelement kan gemeenten, nutsbedrijven en wegwerkers veel gemak opleveren. FDN is met enkele fabrikanten in gesprek om de geoctrooieerde vinding in productie te nemen. Volgens Dil Tirimanna van FDN Engineering toont de prefabindustrie grote belangstelling. Met enkele fabrikanten lopen onderhandelingen.

Het kabelelement is het best te vergelijken met een soort kabelgoot die midden- en laagspanningskabels, kabels van centrale antenne inrichtingen en datakabels kan herbergen en beschermen. De kabels worden op de bodem of op noppen in het midden van het element gelegd. Voorts is het element voorzien van hijsankers, zodat het machinaal kan worden geplaatst. De lengte bedraagt 1,81 meter, de breedte van 0,9 meter en de diepte 0,3 meter zijn zodanig dat onder het element nog voldoende ruimte is om aansluitingen van gas, water en riool voor de gebouwen en woningen te maken.

De toepassing heeft vele voordelen. Beschadiging aan kabels door graafwerkzaamheden kunnen drastisch worden teruggedrongen. Dankzij de beperking van de graafwerkzaamheden en het grote formaat van de dekplaten is de kans op verzakkingen aanzienlijk kleiner. De bovenplaat heeft een stoeptegelmotief van standaard 30 x 30 tegels, waardoor het element mooi aansluit bij de rest van het trottoir.

Nieuwbouwlocaties

Het kabelelement is ontwikkeld voor nieuwbouwlocaties. Bij toepassing op grote schaal zijn aanzienlijke financiële voordelen te behalen.

Overigens zal het gebruik van het kabelelement niet alleen voor de nutsbedrijven, gemeenten en kabelleggers gemak betekenen. Vooral omwonenden zullen beduidend minder langdurig met overlast in hun straat te maken hebben. Dat pakt dan meteen weer gunstig uit voor gemeenten die minder klachten en mogelijk zelfs minder schadeclaims hoeven te verwachten.

Omdat bij gebruik van het element onder de stoep ruimte aanwezig blijft voor uitbreiding van kabels, worden in dat geval ook kosten bespaard. Het is dan feitelijk alleen nog een kwestie van kabels trekken. Volgens Tirimanna zal toepassing van het element ook voor nutsbedrijven kostenbesparend uitpakken. “De kabels liggen mooi geordend en beschermd, waardoor de levensduur van de kabels wordt verlengd. En wanneer de nutsbedrijven nog eens bij de water- of gasaansluiting in de straat moeten zijn, zijn de leidingen veel beter bereikbaar.”

Het kabelelement is een van de innovatieve toepassingen van beton waarmee FDN-engineering inmiddels een aardige reputatie heeft opgebouwd.

Een voorbeeld betreft de ontwikkeling van drijvende betonnen golfbrekers voor onder meer de Griekse kust en wellicht binnen afzienbare tijd ook in de havenmond van IJmuiden. “De grote civieltechnische bureaus zijn voornamelijk bezig met standaard engineering,” zegt Tirimanna. “Zij richten zich op het binnenhalen van grote projecten om de vele ingenieurs met standaard projecten aan het werk te houden. Wij proberen innovatieve producten te ontwikkelen en maken, soms voor eigen rekening, haalbaarheidsstudies.”

Een voorbeeld van zo�n studie is de bouw van een parkeergarage onder de Amsterdamse grachten. Technologisch gezien is de bouw ervan relatief eenvoudig en – gerelateerd aan de kosten van een parkeerplaats in de hoofdstad – financieel haalbaar. De bouwkosten per parkeerplaats bedragen circa 50.000 euro.

De parkeergarage bestaat uit een betonnen bak met twee hellende slurven of liften die de in- en uitgang vormen. Het geheel wordt boven de gracht gebouwd met ondersteuningen en vervolgens afgezonken in de gracht. Door koppeling van de onderlinge elementen kan in beginsel de volledige gracht worden ondertunneld voor parkeerruimte. De grachten in Amsterdam hebben een diepte van maximaal van 5 meter. Door de grachten verder te ontgraven kan een parkeergarage met een bodemdikte van circa 1,4 meter zonder palen in evenwicht blijven. FDN-Engineering is uitgegaan van tunnelelementen die een lengte hebben van 30 meter. Elk element biedt parkeerruimte voor 27 personenwagens.

Het plan voor de aanleg is afkomstig van de Amsterdamse projectontwikkelaar Posseidon Beheer maar is vorig jaar door de deelraad afgeschoten. Voor directeur Jack van der Nes vormt dat geen reden om het erbij te laten. “De Amsterdamse politiek zet nog steeds in op het weren van de auto uit de binnenstad. Maar onze studie is veel realistischer dan al die studies in het verleden waarmee je intussen een pakhuis kunt vullen. Dit plan gaat er vanuit dat bovengronds aan de grachten geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn. Niet voor invaliden, niet voor autoriteiten, voor niemand. Iedereen die aan de gracht werkt of woont heeft een parkeerplaats. En de stad kan er flink geld mee verdienen. Bedrijven kunnen zich weer vestigen binnen de grachtengordel en voor de toerist wordt de stad nóg aantrekkelijker.”

Reageer op dit artikel