nieuws

Grontmij saneert 235 banen weg

bouwbreed Premium

de bilt – Grontmij gaat de komende jaren verder reorganiseren. Dit kost in 2004 en 2005 235 banen. Deze komen boven op de reductie van 250 tijdelijke krachten die dit jaar wordt afgerond.

Het ingenieurs- en adviesbureau heeft nog dit jaar een voorziening getroffen van 13,5 miljoen euro. Netto komt dat neer op zo�n 9 miljoen euro. Reden is dat Grontmij al enige tijd met lede ogen ziet dat de marges fors onder druk zijn komen te staan. Ingenieursbureaus hebben het met name in de bouw- en installatiemarkt lastig. Deze deelmarkt wordt sterk beïnvloed door uitgestelde investeringen in de woning- en utiliteitsbouw door private partijen. Ook in de publieke sector is sprake van een trager investeringspatroon bij projecten voor bouw, infrastructuur en milieu.

Daarnaast zijn de acquisitiekosten sterk gestegen terwijl de scoringskans kleiner is geworden. Prijsdruk maakt het praktisch onmogelijk die kosten weer door te berekenen.

Daarom gaat Grontmij drastisch snijden in vooral ondersteunende functies. Bij de holding zullen daardoor zo�n 35 medewerkers afvloeien. Bij de advies- en ingenieursbureaus wil het bedrijf komen tot een reductie van minimaal 100 indirecte medewerkers eind 2004.

Om tot een verdere verbetering van de winstgevendheid van de advies- en ingenieursdiensten te komen, worden de twee divisies op dit gebied in elkaar geschoven. Daardoor wordt het aantal vestigingen in Nederland teruggebracht van 30 naar circa 20. Een forse vermindering van het aantal managers en medewerkers in ondersteunende diensten met minimaal 100 is daarvan het gevolg. De reorganisatie vergroot de slagkracht van de technisch-commerciële leiding binnen de lokale vestigingen, zo denkt Grontmij. De verschillende vestigingen in Nederland worden in zes tot acht operationele eenheden van zo�n 250 tot 500 medewerkers ondergebracht.

Kostenreductie

Al deze maatregelen moeten resulteren in een structurele kostenreductie van 15 tot 20 miljoen euro op jaarbasis vanaf 2005. Volgend jaar moet al 50 procent van de reductie zijn gerealiseerd.

Om de rentedragende schuldenlast te verminderen heeft Grontmij besloten het belang in Q-Park af te stoten. In deze ontwikkelaar, financier en beheerder van parkeeraccommodaties heeft Grontmij in 1998 een belang van 20 procent verworven naast allerhande aandeelhouders in de bank-, verzekerings- en vastgoedwereld. Door diverse emissies is dat belang al verwaterd tot 5,94 procent.

Grontmij is niet van plan nog te investeren in Q-Park en heeft daarom met de andere aandeelhouders afgesproken dat die het belang zullen overnemen. De verkoopopbrengst van 27 miljoen euro wordt gebruikt om schulden af te lossen. De transactie levert een belastingvrije boekwinst op van 6 miljoen euro.

Dit alles heeft in 2003 geen effecten. Grontmij verwacht nog steeds dat het nettoresultaat 40 tot 45 lager zal uitkomen dan in 2002. In de eerste zes maanden lag de nettowinst 70 procent onder die in dezelfde periode in 2002.

Reageer op dit artikel