nieuws

Geluidslandschap essentieel voor politieke discussie

bouwbreed Premium

nieuwegein – Alleen een geluidslandschap, een driedimensionale geluidskaart van Nederland, kan openheid brengen in de politieke discussie over het geluidsbeleid. In plaats van voor blinde groei kan dan worden gekozen voor een bepaald toekomstbeeld, met prikkels tot innovatie.

Dat betoogde prof.dr.ir. A.J. Berkhout op het congres �Geluid en trillingen in Nederland� van de Nederlandse Trillingsvereniging, in het Business Centrum Nieuwegein.

Zijn tegenspeler, staatssecretaris Van Geel van Milieu, liet zich vertegenwoordigen door drs. H.C.G.M. Brouwer, plaatsvervangend directeur van het ministerie van VROM. “Van Geel is er niet omdat hij niet in discussie wil”, zei Berkhout desgevraagd. Hij was voorzitter van de Commissie Berkhout, die al in 2000 een geluidslandschap aan het toenmalige kabinet presenteerde.

Berkhout stelde onomwonden dat het niet goed gaat met de geluidsbelasting door rail- en wegverkeer. “We gaan maar door met steeds meer van hetzelfde, zonder dat we weten wat we doen. Groeien? Dan moet er een prikkel zijn om de geluidsbron stiller te maken. In het huidige stelsel zit geen enkele prikkel. Dat deugt van geen kanten.”

Berkhout liet zien dat de verkeersintensiteit de laatste tien jaar is vertweevoudigd. Bij Schiphol is zelfs sprake van een exponentiële groei. “We moeten dus iets anders doen, zodat we op een slimme manier waarde creëren en ondertussen de kwaliteit van leven overeind houden”, aldus Berkhout. “Grenzen stellen aan de hoogte en vorm van het geluidslandschap, het bronlawaai laten afnemen (de technologie bestaat) en in de pas lopen met de Europese Unie.”

Tijdens de discussie waren de meeste deelnemers het eens met de stellingen, zowel van Berkhout als van Brouwer. Berkhout vindt de regelgeving te gedetailleerd en te weinig afgestemd op de essentie. Daardoor zou hij de economische en maatschappelijke processen remmen. Brouwer zei dat beweging nodig is om geluid aan te pakken.

Bij de reconstructie van infrastructuur wordt ingegrepen. “Maar dan is het al te laat. De onbeheerste groei wordt bij een reconstructie niet teruggedrongen”, riposteerde Berkhout. “Je moet vóóraf grenzen stellen.”

Voor de vierde keer werd de Geluid- en Trillingenprijs uitgereikt. Noise Control Engineering uit Eindhoven kreeg de prijs voor het beste wilde idee van 2003.

Directeur ir. H.P. Heijnen legt uit: “Met een optische techniek worden vanuit een vliegtuig luchtdeeltjes geïoniseerd, op anderhalve meter boven de grond. Met een andere optische meetmethode wordt vanuit hetzelfde vliegtuig de beweging van de deeltjes gedetecteerd. Misschien moet je wel twintig keer over Nederland vliegen, maar dan heb je een complete actuele geluidskaart.” Het idee heet �aero-akoestografie�.

De multilaags asfaltspreidmachine van Koninklijke Wegenbouw Stevin kreeg de prijs in de categorie �producten en diensten�. Waarschijnlijk omdat met deze machine snel en effectief wegdekken van zoab of zsa (zeer stil asfalt) kunnen worden uitgevoerd.

De jury nomineerde twee inzendingen, het geluidsscherm van zonnepanelen van QaMP uit Ugchelen en een systeem om geluidshinder in één getal uit te drukken, ontwikkeld door ing. A.M.M. van Laarhoven van de gemeente Oss. Een onmisbaar systeem bij de bepaling van het aantal �werkelijk gehinderden� en de ambitieniveaus, aldus een toelichting.

�Op slimme wijze waarde creëren en kwaliteit van leven behouden�

Reageer op dit artikel