nieuws

Daling van woningbouw houdt aan

bouwbreed

voorburg – De daling van het aantal gereedgekomen woningen gaat onverdroten voort. In de eerste drie kwartalen zijn ruim 30.000 nieuwe woningen opgeleverd tegen nog 37.000 in dezelfde periode in 2002. Lichtpuntje is dat het aantal bouwvergunningen wel toeneemt.

Voor de projectontwikkelaars en bouwondernemers van de NVB komen de jongste CBS-cijfers absoluut niet als een verrassing. De vereniging met een kleine 200 leden die de markt door en door kent, waarschuwt al tijden voor het dalende aantal woningen. Haar waarschuwing wordt nu bevestigd door �s Rijks statistici van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gemiddeld in Nederland is het aantal opgeleverde woningen in een jaar tijd gedaald met 19 procent. Per provincie is er sprake van enorme verschillen. In Gelderland is er sprake van een daling met 38 procent van 3971 naar 2443 woningen. Drenthe vertoont de hoogste stijging met 30 procent van 572 naar 743 woningen. Ook Friesland, Overijssel en Flevoland geven een stijging te zien. De andere provincies zitten in de min.

Als dit jaar het vierde kwartaal het normale beeld laat zien, zal over heel 2003 het aantal opgeleverde woningen zo rond of net onder de 60.000 uitkomen. Vorig jaar waren er in de eerste negen maanden ruim 37.000 woningen opgeleverd, waarna de teller aan het einde van het jaar bleef steken op 66.704.

Het aantal bouwvergunningen toont wel een lichte stijging. In 2001 werd een diepterecord bereikt met dik 62.000 bouwvergunningen. In 2002 waren dat er al bijna 5000 meer. Dit jaar zijn er in de eerste negen maanden al 49.000 uitgegeven, 16 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Stijgende lijn

Op basis van deze stijgende lijn in het aantal bouwvergunningen wordt verwacht dat het aantal gebouwde woningen weer iets zal toenemen de komende tijd. Gemiddeld genomen zit er zo�n 1,5 tot 2 jaar vertraging in het aantal gereedgekomen woningen ten opzichte van de bouwvergunningen.

Dit betekent echter geenszins dat de woningbouw uit het dal kruipt, integendeel. Volgens de NVB zit het er eerder in dat de woningbouw binnenkort juist weer wegzakt, waarbij zelfs een aantal van 35.000 is genoemd.

Reden hiervoor is regelgeving van het ministerie van VROM die haaks staat op het streven naar deregulering. Zo heeft recentelijk NVB-voorzitter H. van Harssel aangegeven verheugd te zijn over het schrappen van 100 bouwregels door VROM, maar in een onaangename situatie terechtkwam toen het om nieuwe wetgeving ging. Vooral de Wet ruimtelijke ordening en het wetsvoorstel grondexploitatie zullen in zijn visie slechts leiden tot minder woningbouw.

Reageer op dit artikel