nieuws

Bouwsubsidies voor aangepaste woningen

bouwbreed Premium

amsterdam – De bouw van woningen voor gehandicapten en ouderen in Amsterdam moet worden gestimuleerd door de bouwsubsidies te verdubbelen. Dit stelt de Commissie Stimuleringsfonds voor aan de gemeenteraad. Gehandicapten en ouderen moeten tegenwoordig gemiddeld meer dan twee jaar op een geschikte woning wachten, terwijl ze in het verleden binnen een jaar aan een woning […]

amsterdam – De bouw van woningen voor gehandicapten en ouderen in Amsterdam moet worden gestimuleerd door de bouwsubsidies te verdubbelen.

Dit stelt de Commissie Stimuleringsfonds voor aan de gemeenteraad. Gehandicapten en ouderen moeten tegenwoordig gemiddeld meer dan twee jaar op een geschikte woning wachten, terwijl ze in het verleden binnen een jaar aan een woning werden geholpen.

De Commissie Stimuleringsfonds, waarin de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties participeren, meent dat de langere wachtlijst het gevolg is van een groter aantal belangstellenden en een geringe nieuwbouwproductie van rolstoelgeschikte woningen en zogeheten wibo�s voor ouderen (wonen in een beschermde omgeving). Ouderen wonen bij elkaar in een zelfstandige woning in de directe nabijheid van een dienstencentrum.

De commissie heeft geconstateerd dat de woningcorporaties er tot op heden niet in zijn geslaagd de voorgenomen zestig rolstoelgeschikte woningen per jaar te bouwen, hoewel dat aantal wel is afgesproken in de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2001-2002.

Grote financiële tekorten op de bouw van deze woningen vormt volgens de commissie een grote hindernis voor de bouw ervan. Verdubbeling van de bouwsubsidies moet deze belemmering geheel of grotendeels wegnemen.

Reageer op dit artikel