nieuws

Bouw weet allochtoon niet te binden

bouwbreed Premium

Verder kan ook de manier waarop individuele aannemers werven een rol spelen. Bouwbedrijven strikken veelal hun personeel via relaties en kennissen bij het bedrijf. Voor allochtonen werkt dit kanaal nauwelijks, simpelweg omdat er zo weinig allochtonen werkzaam zijn in de bouw. Veelzeggend is wat dat betreft dat de helft van alle allochtone bouwvakkers zijn baan heeft bemachtigd door zelf naar een aannemer te stappen.

Ook de samenwerkingsverbanden doen hun best. Vorig jaar bestond ongeveer 7 procent van de jaarlijkse instroom naar de burgerlijke- en utiliteitsbouw uit allochtonen. In de gww-sector lag dit zelfs rond de 14 procent. Dat is meer dan de 10 procent die is afgesproken in de cao voor het bouwbedrijf.

Bouwcultuur

Niet de instroom moet worden bevorderd, de uitstroom moet worden beperkt. Een taak die hoofdzakelijk bij de individuele bouwbedrijven ligt.

De uitstroom mag dan hoog zijn, helemaal verloren gaan de uitgestroomde allochtonen niet voor de bouw. Via uitzendbureaus of als zelfstandige zonder personeel (zzp�ers) vinden ze toch hun plek op de bouwplaatsen. Het EIB berekende dat er ongeveer vierduizend allochtonen en buitenlanders actief zijn in de Nederlandse bouw als uitzendkracht, zzp�er of gedetacheerde. Worden zij ook meegerekend dan stijgt het procentuele aandeel allochtonen naar ruim 3,5 procent.

Bemoedigend is bovendien dat het percentage allochtone werknemers bij hoofdaannemers de laatste jaren behoorlijk is gegroeid, van 1,3 procent in 1996 naar 2,0 procent in 2003. En ook bij de grote bouwbedrijven staan steeds meer allochtonen op de loonlijst. Was zeven jaar geleden nog 2 procent van hun werknemers van allochtone afkomst, inmiddels is dat opgelopen tot 2,5 procent.

�Nieuwkomers worden sneller geaccepteerd als ze mondig zijn�

Reageer op dit artikel