nieuws

Belgische bouw belooft paarse coalitie 20.000 nieuwe banen

bouwbreed

brussel – De Belgische aannemersorganisatie Confederatie Bouw (CB) heeft de federale paarse regering 20.000 nieuwe jobs beloofd als deze een aantal van haar eisen inwilligt. Het aanbod komt neer op 10 procent van de 200.000 nieuwe banen die de Belgische premier Guy Verhofstadt onlangs beloofde.

Volgens de aannemersorganisatie kan de federale regering zonder de medewerking van de bouw haar werkgelegenheidsdoelstellingen niet waarmaken. Ze vindt ook dat de eerste paarse regering in België na vier maanden bewind duidelijk heeft gemaakt dat ze de inbreng van de bouw in �s lands economie niet naar waarde schat en zelfs negeert. Zo heeft �paars� in haar voorstellen voor de grote werkgelegenheidsconferentie die onlangs met de werkgevers en de vakbonden werden gehouden, geprobeerd de aannemers uit te sluiten van de vermindering van de werkgeverslasten. Toch wordt in België algemeen aanvaard dat de lonen in de bouw te hoog liggen, aldus de CB. Pas na hevig protest en actie van de aannemersorganisatie besloot de regering de overeengekomen lastenverlaging ook voor de bouw te laten gelden.

De Confederatie Bouw eist voorts dat het peil van de overheidsinvesteringen in de bouw, dat de afgelopen tien jaar dramatisch is gedaald, wordt verhoogd. Verder moet de btw op de nieuwbouw van woningen, die momenteel 21 procent bedraagt, worden verlaagd. De regering moet er ook voor zorgen dat de btw op de renovatie van woningen tussen 5 en 15 jaar oud, die nu nog 6 procent bedraagt, vanaf 1 januari 2004 niet opnieuw stijgt naar 21 procent. Die maatregel dreigt als de EU-ministers van financiën het niet eens worden over een verlenging van het verlaagde btw-tarief voor een aantal sectoren zoals de horeca en de woningrenovatie. Een andere eis van de Confederatie Bouw is dat de regering de starre regelgeving op het gebied van de overuren versoepelt. En ten slotte moet de paarse coalitie veel strenger optreden tegen sociale dumping van goedkope buitenlandse arbeidskrachten in de Belgische bouw door louche agentschappen uit o.a. Oost-Europa en tegen het zwartwerk. Volgens de CB wordt zwartwerk sterk bevorderd door de wijze van gunning van bouwopdrachten aan de laagste inschrijver en dat zowel bij particuliere- als bij overheidsopdrachten.

De CB zegt dit eisenpakket op de regeringstafel te hebben gelegd als woordvoerder van 14.000 grote, middelgrote, kleine en zeer kleine bedrijven in de Belgische bouw. De bouw is goed voor 234.000 jobs (waarvan 20 procent zelfstandigen) of 7,3 procent van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector in België.

 Belgische overheid investeert weinig

De overheidsinvesteringen in de Belgische bouw bedroegen in de periode 1990 – 2000 slechts 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegenover gemiddeld 3 procent in Nederland en Frankrijk in dezelfde periode. Daarmee bengelt België aan de staart van de Europese ranglijst van de bruto overheidsinvesteringen. Deze toestand, die het gevolg is van ruim twintig jaar sanering van de overheidsfinanciën (de Belgische staatsschuld bedraagt desondanks nog altijd circa 245 miljard euro en is daarmee één van de hoogste ter wereld), heeft geleid tot aftakeling en veroudering van talrijke infrastructuren. Een van de oorzaken van het grote aantal verkeersongelukken in België is het gebrek aan onderhoud van de wegen. Maar ook het openbaar vervoer is totaal onvoldoende. De openbare gebouwen liggen er vaak totaal verwaarloosd bij en de noodzakelijke beveiliging moet nog worden uitgevonden. Het aantal sociale woningen is eveneens ontoereikend. Daarvoor bestaan ellenlange wachtlijsten. Ten slotte zijn er ook te weinig scholen en is er voor het onderhoud daarvan te weinig geld beschikbaar.

Reageer op dit artikel