nieuws

Aedes begrijpt niets van rapport CFV

bouwbreed Premium

naarden – Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is verontwaardigd over de reactie van branchevereniging Aedes op het rapport Investeren uit steen. Directeur J. van der Moolen van de toezichthouder van woningcorporaties vindt de conclusies die de belangenvereniging uit het rapport trekt onjuist en ondeskundig.

Volgens Aedes corrigeert het CFV het beeld dat is ontstaan dat corporaties miljarden euro�s contant geld hebben te besteden. Een eerder verschenen rapport van de toezichthouder zou daarvoor hebben gezorgd. Uit de nieuwe studie blijkt volgens de vereniging van sociale huisvesters dat dit niet zo is. Het meeste kapitaal van corporaties zit in het woningbezit en kan dus niet direct worden uitgegeven, zo stelt Aedes op basis van de recentste CFV-publicatie.

“Een flauwe, domme en eigenlijk onbegrijpelijke reactie”, stelt Van der Moolen. Volgens de directeur van het Centraal Fonds is er niets veranderd. Het vermogen van de corporaties blijft groeien. De komende acht jaar verdubbelt de vermogensovermaat – het geld dat corporaties niet nodig hebben voor de uitvoering van hun bouwopgaven – van een slordige 10 miljard euro in 2001 naar meer dan 23 miljard euro in 2011.

Daarbij geeft het Centraal Fonds aan dat het in stenen gevangen geld kan worden ingezet. Met dekking van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat leningen van de sociale huisvesters garandeert, hebben de corporaties de mogelijkheid om het vastgoedkapitaal in contant investeerbaar geld om te zetten. De rentekosten die zo�n financiering met zich meebrengt, kunnen volgens het CFV worden betaald uit de lopende exploitatie.

Investeringen

Berekeningen van het Centraal Fonds tonen aan dat corporaties op basis van hun overmaat de komende zes jaar zonder problemen 15 miljard euro kunnen vrijmaken. Het geld levert tot 2011 240.000 nieuwbouwwoningen op en een totaal bedrag aan investeringen van 32 miljard euro. De huidige woningvoorraad van corporaties van 2,4 miljoen eenheden zou dan met 10 procent toenemen.

De extra woningen die zo worden gebouwd, komen bovenop het aantal van 112.400 waarmee de CFV-onderzoekers rekening houden in hun prognoses. De onrendabele toppen van deze woningen van zo�n 40.000 euro kunnen met de vermogensovermaat worden gefinancierd. Zorgenkindjes blijven daarbij de hoofdstedelijke regio�s die bij de huidige productie iets onder de vermogensnorm van het CFV zakken.

Reageer op dit artikel