nieuws

Zelfstandigen nu ook gebukt onder economische dip

bouwbreed

woerden – Ook zelfstandigen zonder personeel in de bouw beginnen de economische recessie te voelen.

Volgens FNV Bouw zijn er inmiddels 5000 van de 46.000 zzp�ers gestopt en komen er nog maar mondjesmaat nieuwe bij.

FNV Zelfstandigen Bouw houdt het erop dat de recessie de belangrijkste oorzaak is. De enorme vlucht die het zelfstandig ondernemerschap in de bouw heeft gekend sinds eind jaren tachtig, is inmiddels omgedraaid in een netto afname van het aantal zzp�ers. Want behalve dat er 5000 zijn gestopt, kwamen er vorig jaar nog maar 1000 bij tegen 3000 een jaar eerder.

“Eind jaren tachtig waren er veel gelukzoekers. In mindere tijden selecteert kwaliteit zich vanzelf”, laat de bond weten. Zeker eind jaren negentig toen de beurskoersen nog crescendo gingen evenals de economische groei, kon iedereen die erin slaagde een spijker min of meer recht te slaan goudgeld verdienen. In deze tijden zijn consumenten veel kritischer.

Volgens FNV ZBo was dat ook een drijfveer om zzp�er te worden. Nu, zo vermoedt de bond, gaat het om werklozen die geen werk vinden en min of meer gedwongen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.

Afhankelijk

Een bijkomend probleem is er voor zzp�ers die (mede) afhankelijk zijn van opdrachten van aannemers. Nu zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw, vooral kantorenbouw, op een steeds lager pitje komen, zijn het de zzp�ers die als eersten geen werk hebben. Een aannemer zal op het laatst pas zijn eigen vaste personeel in naar huis te sturen.

Een derde punt is en blijft het zelfstandigenbegrip. Ondanks goede bedoelingen waarbij het de Belastingdienst zou zijn die de zelfstandigheid bepaalt en daartoe een Verklaring Arbeidsrelatie uitgeeft, is het nog steeds de uitvoeringsinstelling die achteraf toch een rekening kan presenteren bij een opdrachtgever. Ook dat maakt aannemers huiverig zzp�ers in te huren als het niet strikt noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel