nieuws

Verplaatsing Amsterdamse fabriek een heel gegoochel

bouwbreed Premium

amsterdam – De verplaatsing van de Amsterdamse SOI-fabriek van 6600 ton is dit weekeinde goed verlopen. Even was het spannend omdat het zwaartepunt van het gebouw verkeerd lag, maar door een extra rij mammoettrailers kon het transport toch plaatsvinden.

De slak-opwerkingsinstallatie (SOI), waar bodemas wordt behandeld, bij het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam, kreeg zaterdag een nieuwe stek. De complete fabriek werd over de lengte van 1 kilometer verplaatst. Een dag voor het transport bleek dat de zeven rijen mammoetrailers, ofwel 254 assen en 1016 wielen, onvoldoende was. Er moest een rij trailers, met circa 96 wielen bijkomen. “Het zwaartepunt lag verder uit het midden dan we dachten. We moesten goochelen”, aldus projectleider R. Soonieus van Bresser/Van �t Wout, de firma die verantwoordelijk was voor het transport.

Door de extra rij trailers was het noodzakelijk om de platenbaan van de rijroute 4 meter breder te maken. Ook was het niet mogelijk om op vrijdag, zoals gepland, de fabriek 160 meter te verplaatsen. “Vrijdagavond hebben we het gebouw op druk gebracht. Alles stond goed. Omdat het donker werd wilden we de fabriek niet meer uit de bouwput rijden”, zegt Soonieus.

Op zaterdagochtend kwamen de trailers langzaam in beweging. “Het is altijd een spannend moment als je de fabriek optilt en rijdt. Je vertrouwt erop dat het goed gaat, maar dat moet ook blijken”, aldus Soonieus. Na 8,5 uur stond de SOI voor de bouwput op de nieuwe plek, zonder het wegdek te beschadigen.

Op zondag is de fabriek de bouwput ingereden en op 140 paalkoppen gezet. Bij één van de trailers was de afstand tussen wagen en paal te krap. Hierdoor moest er een klein stukje van de paal worden afgeschaafd. Op de vlakke paalkoppen zijn vijzels voorlopig met water op druk gezet. Naderhand worden deze gevuld met grout.

Bresser/Van �t Wout werkt de komende weken het gebouw af. Zo komt er onder het gebouw een zandpakket en wordt de stalenhulpconstructie van 60 ton uit de SOI-fabriek verwijderd. Volgens verwachting wordt er half december weer in de fabriek gewerkt.

Reageer op dit artikel