nieuws

Toegankelijkheid gebouwen miserabel

bouwbreed

Er is te weinig aandacht voor toegankelijk bouwen en dit is zorgwekkend vindt K. Pelsser, directeur van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT). “Grootste probleem is onnadenkendheid.” In de week van de toegankelijkheid, die het LBT voor het vierde jaar organiseerde, staan dit keer de ouderen centraal. In zo�n honderd gemeenten vinden deze week tal van […]

Er is te weinig aandacht voor toegankelijk bouwen en dit is zorgwekkend vindt K. Pelsser, directeur van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT). “Grootste probleem is onnadenkendheid.”

In de week van de toegankelijkheid, die het LBT voor het vierde jaar organiseerde, staan dit keer de ouderen centraal. In zo�n honderd gemeenten vinden deze week tal van acties en initiatieven plaats om de toegang van voorzieningen en gebouwen voor ouderen te verbeteren.

In de Noord­Hollandse gemeente Andijk ontving de Stichting De Opsteker de landelijke toegankelijkheidsprijs voor een visvijver. Met een groep vrijwilligers en met behulp van de bouwbedrijven Scholtens uit Andijk en Ursem te Wognum werden een voetpad, een pleintje, een brug en steiger aangelegd bij �de visput�.

Pelsser is blij met het initiatief in Andijk, maar benadrukt dat nog steeds veel voorzieningen in ons land onvoldoende toegankelijk en bereikbaar zijn. Hij baseert zijn uitspraak op een onderzoek van het LBT. Daaruit bleek dat een kwart van de Nederlandse gemeentehuizen, postkantoren, horecagelegenheden en parken slecht bereikbaar is voor ouderen en gehandicapten. “Dit is echt zorgwekkend want het aantal ouderen in Nederland neemt snel toe.”

Onvoldoende

Ook het gemeentehuis in Andijk scoort een onvoldoende. Na een renovatie is de ingang, die boven straatniveau ligt, te bereiken via een slingerpad met vier haakse bochten. De oude lift is verdwenen. “Iemand is apetrots op dit ontwerp, maar het pad is onbruikbaar. Als er één fiets staat kan er geen rolstoel meer langs. Onnadenkend.”

Pelsser vindt dat er in Nederland dringend maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat gehandicapten en ouderen openbare gebouwen onbelemmerd kunnen gebruiken.

Gebouwen kunnen volgens Pelsser soms makkelijk worden aangepast. “Mensen zeggen snel: aanpassen is te duur, te ingrijpend en het kan niet. Het aanbrengen van afwijkende maten in een nieuwbouwwoning kost slechts één procent meer op de totale bouwsom.”

Om meer aandacht te krijgen voor toegankelijk bouwen benadert LBT veel partijen. “We zijn kind aan huis bij VROM en we zitten regelmatig om de tafel met brancheorganisaties zoals de horeca.” De afstand met de bouw is echter nog groot omdat de aannemers alleen de opdrachten uitvoeren. Volgens Pelsser moeten alle betrokken partijen bij een bouwproject nadenken over toegankelijk bouwen. “Zowel investeerders als stratenmakers moeten gaan denken aan hun oudere moeder. Als iemand namelijk in de eigen omgeving beperkt is in zijn doen en laten, worden mensen bewust van bijvoorbeeld te hoge drempels of de afwezigheid van een lift.” Mensen met een functiebeperking krijgen in Nederland per 1 december van dit jaar recht op toegang tot openbaar vervoer en andere voorzieningen.

In de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronische zieken� komt te staan dat scholen, werkplekken, openbaar vervoer en andere voorzieningen in principe toegankelijk moeten zijn voor ouderen en mensen met een handicap.

“Er zullen grote aanpassingen nodig zijn en dat kost geld en tijd.” Pelsser realiseert zich dat niet alle voorzieningen voor die datum aangepast kunnen worden en dat het nog een tijd zal duren voordat het zover is.

�Ze moeten denken aan hun oude moeder�

Reageer op dit artikel