nieuws

Stichting Bovenstad op zoek naar nieuwe dimensies en variatie

bouwbreed Premium

delft – Op de platte daken van de Pannekoekstraat in de naoorlogse wijk Laurenskwartier in Rotterdam gaat de Stichting Bovenstad een eerste pilotproject uitvoeren. Het plan behelst de herstructurering van het gebied volgens het principe van het bovenstedelijk denken. Voor Rotterdam betekent dit het opbouwen van een nieuwe woonlaag in combinatie met een totale aanpak van woningen, bedrijven en woonomgeving.

De Stichting Bovenstad is in juni opgericht. Het is een kennisnetwerk om het begrip �bovenstedelijk denken� te promoten. Het secretariaat is gevestigd in Delft.

“Bovenstedelijk denken is een manier om een stedelijk gebied te herstructureren door de ruimte op het dak en in de lucht te ontwikkelen”, aldus R. van Oosterhout-Bos, voorzitter programmaraad van de Stichting Bovenstand, in een toelichting aan de bewoners van de Pannekoekstraat en omgeving.

Oosterhout geeft aan dat er al varianten bestaan zoals optoppen, uitplinten, uitbouwen een verticaal samenvoegen. Wat haar betreft zijn dat niet meer dan incidenten. “Gezocht wordt naar een stedelijke transformatie waarbij de kwaliteit van het nieuwe zoveel toevoegt, dat ook het bestaande in waarde toeneemt, vooral in beleving en gebruik.

Het gaat om het ontdekken van nieuwe lege ruimten en het daarin creëren van nieuwe uitzichten, rustige plekken en nieuwe woonvormen. Het resultaat is een stad met nieuwe dimensies en variatie”. Het pilotproject Pannekoekstraat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en de gemeente Rotterdam. Het gebied heeft een grote ruimtelijke potentie, meent de Stichting Bovenstad. De ruimtelijke ordening van de buurt biedt veel kansen tot verbetering en optimalisering.

De bouwblokken – winkels op de begane grond en woningen in drie tot vijf lagen met portiek of lift – lijken geschikt voor een opwaardering in kwaliteit en volume.

Momenteel worden nog allerlei vooronderzoeken gedaan, onder meer naar de ingewikkelde eigendomsverhoudingen. Hulshof Architecten te Delft voert een technisch onderzoek uit naar de bouwkundige staat en mogelijkheden. In 2005 worden uiteeindelijk zes deelplannen ontwikkeld.

Reageer op dit artikel