nieuws

Snelheidslimiet op negen snelwegen

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft negen wegvakken genoemd waar hij een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur wil invoeren. Een dergelijke proef in Overschie heeft een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit opgeleverd voor omwonenden.

Om woningbouw rond de snelwegen niet te belemmeren wil de staatssecretaris de begrenzing ook op de andere wegen laten gelden.

De genoemde wegvakken (zie kader) blijken ongezond en zullen in de toekomst de luchtkwaliteit verder verslechteren. Dat maakt nieuwbouw langs deze snelwegen onmogelijk.

De staatssecretaris noemt in zijn brief enkele maatregelen zoals overkappingen en luifels die de luchtkwaliteit voor omwonenden verbeteren, tegen een hoge prijs. Daarom heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit gestart om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en te toetsen.

De uitkomsten van de proef met een snelheidslimiet van 80 kilometer bij Overschie blijkt zo succesvol dat Van Geel het zinvol acht deze ook op de andere knelpunten toe te passen. Op de langere termijn mogelijk gevolgd door infrastructurele aanpassingen in het algemeen. Dit impliceert ook de aanleg van nieuwe wegen en het plaatsen van geluidsschermen.

Nieuwe wegen waar hij aan denkt zijn de aanleg van de A4 Midden-Delfland, de Westrandweg en Tweede Coentunnel bij Amsterdam.

De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de plannen van de bewindslieden om de snelheid op enkele plaatsen te verlagen tot 80 kilometer per uur.

Een meerderheid van CDA, VVD en LPF ziet het liefst begrenzingen van het aantal kilometers per uur in de spits en bij slecht weer. Buiten die omstandigheden moet volgens de partijen een snelheid blijven gelden van 120 kilometer per uur.

De PvdA wil een snelheidsbeperking tegen herrie, stank en files. De partij was destijds met de motie van leden J. Dijsselbloem en S. Depla verantwoordelijk voor het instellen van de proef. Zij staan achter de plannen van de staatssecretaris om de snelheidsbeperking ook op andere wegvakken in te voeren.

Reageer op dit artikel