nieuws

Kamer Amsterdam tegen woningbouw bij Schiphol

bouwbreed

amsterdam – De Kamer van Koophandel Amsterdam verzet zich tegen de bouw van 29.000 woningen in de Haarlemmermeer en Bollenstreek. Het beleid ten aanzien van de ruimte moet in dat gebied veel meer gericht blijven op de economische motor van het Schipholgebied.

Langs de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere worden tot 2030 118.000 woningen gebouwd. In Almere moeten er 45.000 komen, binnen de bebouwde kom 50.000 en in Haarlemmermeer 29.000. Naast Schiphol moet het ruimtelijk beleid volgens voorzitter H. Zwarts van de Kamer gericht blijven op de Schipholgerelateerde activiteiten op bedrijventerreinen en kantoorlocaties en alle activiteiten rondom de bloemenveiling in Aalsmeer.

“De schaarse ruimte mag niet worden vergeven aan zaken die heel goed elders kunnen. Het bouwen van 29.000 woningen in de Haarlemmermeer is veel te veel”, aldus Zwarts. Hij vindt het veel verstandiger om die woningen te bouwen in zuidelijk Flevoland. “Dat is naar mijn mening toch echt de meest aangewezen plek om het grootste deel van de regionale woningbouw te realiseren.” Alle reden dus om snel te beginnen met de ontsluiting van dat gebied.

Ook staatssecretaris Van Gennip breekt een lans voor de nationale luchthaven. De luchthaven dient de ruimte te krijgen voor verdere groei zodat de noordvleugel van de Randstad zich verder kan ontwikkelen. “Schiphol maakt het verschil tussen een middelmatig en een excellent vestigingsklimaat. Als er behoeft is aan nieuwe woningen, bouw ze dan waar ze de toekomstige groep van Schiphol niet belemmeren. En waar deze woningen niet al bij voorbaat last hebben van geluid.”

Bereikbaarheid

De gemeente Haarlemmermeer vindt dat de KvK in zijn standpunt onvoldoende rekening houdt met de bereikbaarheid van de nieuwbouwlocaties. Bovendien: er zijn tot 2030 geen 29.000 nieuwe woningen gepland in de gemeente maar 19.500. De rest van de nieuwbouw moet in de Bollenstreek komen.

Nieuwbouw in de Haarlemmermeer kan volgens de gemeente best plaatsvinden in combinatie met versterking van de mainportfunctie van Schiphol.

Reageer op dit artikel