nieuws

Isolatiepakket huizen Schiphol onvoldoende

bouwbreed Premium

den haag – TNO kan niet onderschrijven dat het veelvuldig toegepaste isolatiepakket in Assendelft tegen de geluidshinder van Schiphol voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit. Tot die constatering komt het onderzoeksinstelling na bestudering van een rapport van Cauberg Huygen/Arcadis aangaande de brandveiligheidsaspecten.

Het bestaande rapport aangaande de brandveiligheidsaspecten van toegepaste isolatiepakketten verscheen medio vorig jaar. TNO toetste het rapport op verzoek van de Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft (BIA) die twijfels had aangaande de brandveiligheid van isolatiepakket dat bij inmiddels zo�n tweehonderd woningen is toegepast (gipskartonplaat aan de binnenkant met stijl- en regelwerk en daartussen isolatiemateriaal).

“De vraag van de bewoners of hier sprake is van een veilige situatie kunnen we nog niet beantwoorden. We constateren alleen dat er geen onderzoek is uitgevoerd zoals de bouwregelgeving dat vraagt. Daarnaast mist de rapportage detailleringen van kritieke doorsneden zoals aansluitingen, leidingdoorvoeren, ventilatie- en rookkanaaldoorvoeringen, stopcontacten en lichtpunten. Omdat we die niet kennen, kunnen we niet onderschrijven dat aan de brandveiligheidsvoorschriften is voldaan” aldus dr. ir. N.P.M. Scholten, coördinator bouwregelgeving Bouwprocesinnovatie bij TNO. “Maar dat wil niet zeggen dat niet aan de eisen is voldaan.”

Een woordvoerder van de bewonersorganisatie zegt “geschokt” te zijn. “Dit stemt tot grote ongerustheid. De bewonersorganisatie ziet het liefst dat er een proefondervindelijk onderzoek plaatsvindt.

Woordvoerder R. Gligoor van Progis, verantwoordelijk voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen rond Schiphol, zegt geen conclusies aan het TNO rapport te verbinden. “We hebben geen opdracht tot dit onderzoek gegeven. De conclusie die TNO trekt is niet de onze. We hebben destijds alle isolatiepakketten laten toetsen op brandveiligheidsaspecten en het onderzoek aan de gemeente aangeboden. De gemeente betoonde zich toentertijd uitermate content over onder andere de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd. Wij verbinden hier dan ook geen conclusies aan. De pakketten worden gewoon conform de bestekseisen aangebracht.”

De gemeente Zaanstad was niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel