nieuws

Geen rem op export bouw- en sloopafval

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Van Geel (milieu) perkt de export van bouw- en sloopafval niet in. De bewindsman ziet ondanks twee onderzoeken van de VROM-Inspectie geen reden voor het invoeren van een exportheffing of een verlaging van de stortbelasting.

Hij schrijft dat aan de Tweede Kamer bij de rapporten van de inspectie. De stortbelasting is belastingtechnisch lastig te verlagen en bovendien vielen de betreffende afvalstromen al onder het lage tarief. De exportheffing kent meer nadelen dan voordelen en omdat Duitsland een stortbelasting gaat heffen in 2005 vindt de staatssecretaris “het niet noodzakelijk en verantwoord”, om nu de uitvoer te belasten.

Bij de grootscheepse transportcontrole van de VROM-Inspectie afgelopen zomer zijn 28 vrachtauto�s met bouw- en sloopafval bestemd voor export gecontroleerd. In negen gevallen klopte de lading niet met de vergunning en in twee gevallen ontbraken de benodigde papieren.

De VROM-Inspectie heeft in het eerste halfjaar ook een onderzoek gedaan naar de signalen over rechtstreekse stort in het Duitsland in plaats van verdere sortering. CDA-kamerlid G. Koopmans en PvdA�er D. Samsom sprongen vorig jaar in de bres tegen het mogelijke gesjoemel met afval.

De geluiden zijn niet bevestigd in het inpectieonderzoek. Wel is onduidelijk of de helft van de vracht volgens de regels een nuttige toepassing krijgt. Dat wijt de inspectie aan de samenvoeging van Nederlandse en Duitse afvalstromen. De inspecteurs zetten vraagtekens bij de wenselijkheid van de uitvoer naar Duitsland, aangezien de transportbewegingen niet zijn meegenomen in de milieueffecten van de export. Jaarlijks rijden ongeveer 75.000 vrachtwagens over de grens. De VROM-Inspectie acht niet bewezen dat op grote schaal criminele activiteiten plaatsvinden. Wel zijn er overtredingen geconstateerd met onjuiste vergunningen. Ook zijn specifieke gevallen onderzocht die kamerleden hebben aangedragen. Daar zijn geen misstanden geconstateerd, hoewel opviel dat bij een beschikking van het Weertse Kirkels staat dat het sorteerproces mogelijk wordt doorlopen, waardoor niet vaststaat dat het gebeurt. GP Groot te Alkmaar is niet bezocht wegens een brand. De inspecteurs zijn wel in de papieren gedoken en zetten vraagtekens bij de sortering in Nederland, omdat in Duitsland nog veel uit het puin is gehaald. De staatssecretaris wil in de toekomst uitvoerbeschikkingen intrekken van bedrijven die “op veel fronten of met enige regelmaat worden betrapt op onregelmatigheden”.

Dit jaar komt de uitvoer van bouw- en sloopafval met bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval waarschijnlijk op 1,2 miljoen ton. Dat is volgens het ministerie 2 procent van het totale afvalaanbod in Nederland. Volgens de bedrijven wordt daarvan in Duitsland 80 procent nuttig toegepast en de rest gestort. “Dat is beter dan voor een groter deel storten in Nederland mede daarom wil ik de uitvoer voor nuttige toepassing niet tegenhouden”, schrijft Van Geel.

Reageer op dit artikel