nieuws

Fouten belangrijke les voor geotechniek

bouwbreed

breda – Bij projecten speelt geotechniek een belangrijke rol. Helaas gaat er in dit vakgebied het nodige mis. Dat is jammer, maar overkomelijk, zeker als er iets van te leren valt.

De Geotechniekdag 2003 in Breda stond in het teken van lessen die zijn geleerd. De organisatie had te kennen gegeven dat de kool en de geit niet gespaard hoefden te worden en dat kritiek welkom was. Maar de opzet van de dag was wel kritiek op geotechnisch gebied te koppelen aan verbetering. De sprekers die de organisatie bereid had gevonden kritiek te uiten, en daarmee ook te krijgen, kwamen met interessante voorbeelden van geleerde lessen.

Bijvoorbeeld een project als de Haagse tramtunnel, een mistbank van verantwoordelijkheden, aansprakelijkstelling, organisatorische onduidelijkheden boven het geotechnische probleem van de lekkende groutboog. Voor dit afschuwelijke verschijnsel in aaneensluitende groutkolommen zijn nieuwe ontwerpcriteria opgesteld. Bovendien blijkt het verstandig bij het ontwerpproces van waterremmende lagen ook meteen de maatregelen te bezien die moeten worden getroffen als zich in een waterremmende constructie toch een lekkage voordoet. Bij de Haagse tramtunnel waren wel maatregelen voorzien, maar het lek dat in de groutboog optrad was niet te controleren.

Ook de innovatieve methode van �onderhogen� om verzakte plekken in wegen weer op het goede alignement te krijgen kampt met de nodige problemen. Het is een nieuwe techniek die wordt ontwikkeld door BAM Civiel en Rijkswaterstaat, waarbij ophoging wordt gerealiseerd door het vullen van kousen met grout.

De resultaten van een proef bij de N11 vielen tegen. De gewenste verhoging werd niet bereikt. De oorzaken zijn inmiddels duidelijk. Een laatste proef bij de Slufter heeft aangegeven dat moet worden gezocht naar sterkere kousen om de drukken tijdens het vullen te kunnen weerstaan. De drukken zijn bovendien laag te houden door kousen als aaneensluitend geheel te vullen. Bij apart vullen blijken de drukken ruimschoots hoger op te lopen.

Eurekaprijs

Op de dag in Breda zijn ook de prijswinnaars bekendgemaakt van de Eurekaprijs. De jaarlijkse prijs is ingesteld door GeoDelft voor innovatieve, vruchtbare ideeën op het gebied van de geotechniek. Zowel een jury als de deelnemers aan de dag kon een keus maken uit vijf nominaties. De vakjury kende de eerste prijs toe aan �Het virtuele grondonderzoek�. Met de mogelijkheden die internet biedt, is geotechnische informatie snel te verkrijgen. Virtueel grondonderzoek vindt hierbij volledig geautomatiseerd plaats bij een virtueel organisatie: www.geodatabank.nl. De tweede juryprijs ging naar het systeem I2DOS. Het is een Intelligent Integral Drilling Operational System waarmee on line stuurinstructies voor een tunnelboormachine worden gegenereerd. De deelnemers kozen voor I2DOS.

Reageer op dit artikel