nieuws

FNV Bouw blijft beleid kabinet afwijzen

bouwbreed Premium

woerden – Het onderhandelingsresultaat van het najaarsoverleg betekent niet dat FNV Bouw het kabinetsbeleid goedkeurt. Wel is het een belangrijke bijstelling en verzachting van het beleid.

“Daarvoor betalen we een prijs. De leden moeten bepalen of die prijs het waard is dat we het slechte regeringsbeleid ten halve hebben gekeerd”, zo hield FNV Bouwvoorzitter D. van Haaster de bondsraad van de bouwbond voor. De bondsraad wijdde gisteren een eerste bespreking aan het najaarsakkoord dat de lonen twee jaar op de nullijn zet. De bondsraad deed echter geen uitspraak, omdat hij vindt dat de discussie moet worden beslecht door de leden.

Zoals de FNV eerder heeft beloofd, zal er een raadpleging van alle 1,2 miljoen leden plaatsvinden. Op 3 november moet de uitslag van dit referendum bekend zijn waarna de Bondsraad van FNV Bouw op 13 november besluiten zal nemen. De stemming tijdens de vergadering was strijdbaar. “Er zitten positieve punten in, in het bijzonder dat de vakbeweging aanvullingen op de ww-uitkering mag blijven afspreken”, zo viel te beluisteren. Maar tevreden was men niet. “Het blijven slechte punten.”

Een enkeling neemt al de woorden “keiharde actie” in de mond. Sommigen vinden dat “we er nu aan bijdragen dat het kabinet langer blijft zitten. We geven het kabinet lucht.”

Tegelijkertijd overheerste echter de realiteit van de slechte economische omstandigheden. De bondsraad constateerde dat er onder collega�s geen bereidheid bestaat om meer te doen dan een handtekening zetten of een email versturen. “Mensen zijn bang om hun baan te verliezen. Ze gaan niet voor een breed maatschappelijk belang staken.”

De discussie over het onderhandelingsresultaat zal volgens de bondsraad gaan over de vraag of er op een andere manier meer te bereiken valt dan nu met het akkoord. Daarbij wordt aangetekend dat het niet aannemelijk is dat de oppositie in het parlement erin slaagt het kabinet van zijn plannen af te houden.

Volledige reparatie van de verslechteringen via de cao�s is daarnaast een illusie, want daar worden geen wetten zoals ww en wao vastgesteld. Dat zijn volgens de bondsraad overwegingen die een rol gaan spelen in de discussie.

Wel werd de vloer aangeveegd met het idee van MKB-Nederland. Secretaris Sociale Zaken A. van Delft opperde gisterochtend dat lopende cao�s opengebroken zouden moeten worden om ook daarin de nullijn te benaderen. Volgens de bondsraad is in dat soort cao�s vaak de loonsverhoging afgesproken aan het einde van de looptijd, in de hoop dat dan de economie weer zou zijn aangetrokken. “Daar kun je niet op inbreken.”

Reageer op dit artikel